Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji

Općenito o organizatoru volontiranja: Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji neprofitna je udruga koja od 2006. godine provodi razne edukativne i kreativne programe s djecom i za djecu na području Općine Matulji. Foliot je mjesto edukacije i kreativnog izražavanja djece koja na jednom mjestu okuplja profesore/ice, plesne, likovne i glazbene pedagoge/inje koji/e kroz […]

Udruga za pomoć ovisnicima Vida

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006. godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Rad Udruge usmjeren je na pružanje izvaninstitucionalnih usluga u sustavu skrbi o ovisnicima. Na razvoj Udruge uvelike je utjecala njezina povezanost sa rehabilitacijskim programima terapijskih zajednica, dugogodišnji rad […]

Udruga Centar za kulturu dijaloga

Općenito o organizatoru volontiranja: Nakon vrlo uspješne nacionalne Inicijative Centra za kulturu dijaloga «Oslobodimo doniranje hrane PDV-a» koja je u bitnome utjecala na izmjenu zakonskog okvira doniranja hrane, udruga je željela nastaviti rad na poboljšanju socijalnog i ekonomskog statusa građana na marginama društva. Uz zagovaranje promjena socijalnih politika (čega je dio bila i spomenuta Inicijativa), […]

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Udruga PaRiter)

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga je osnovana s ciljem podizanja svijesti, kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu. Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu. Naš cilj je educirati, informirati […]

Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI

Općenito o organizatoru volontiranja: Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI, udruga je koja od osnutka, 1998. osmišljava i provodi projekte koji za cilj imaju unapređivanje života mladih (15 do 30 godine), zaštitu njihovih prava, ekonomsko i socijalno osnaživanje i uključivanje u zajednicu. Udruga kontinuirano prati i elaborira ukupnost stanja života populacije mladih, pokreće […]

Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za terapijsko, rekreativno i sportsko jahnje osoba s posebnim potrebama “Moj prijatelj” osnovana je 23.3. 2010. “Moj prijatelj” je neprofitna, dobrovoljna i nestranačka udruga za provođenje programa unapređenja kvalitete života, terapije i edukacije. Provodi terapijsko jahanje za osobe s različitim oblicima teškoća ( fizičkim, psihičkim, emocionalnim, socijalnim, motoričkim). Područje djelovanja: […]

Udruga Ri Rock

Općenito o organizatoru volontiranja: Formalnim radom udruga Ri Rock započela je 2006. godine, od kada putem prepoznatih kulturnih i društvenih aktivnosti, manifestacija, festivala, glazbenih radionica, projekata te permanentnih programa nastoji pružiti alternativu konzumerističkoj kulturi te time zadovoljiti specifične potrebe i interese mladih, omogućiti im osobnu afirmaciju, integraciju te potaknuti uključenost istih u urbanu glazbenu kulturu […]

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa. Elda Zamlić (tajnica). Radu Kluba volonterski se pridružio neuropsihijatar dr. Gino di Leonardi-Zamlić i pokrenuo grupu za psihološku […]

Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“

Općenito o organizatoru volontiranja: Ustanova socijalne skrbi koja zbrinjava djecu i mlade koji su bez roditelja ili se obitelj ne može adekvatno brinuti za njih. Pruža sljedeće usluge: smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, savjetovanja, rane intervencije, promidžba udomiteljstva u lokalnoj zajednici, edukacija i podrška posvojitelja. Područje djelovanja: Briga o zdravlju djece, briga o obrazovanju djece, razvoj […]

Socijalna samoposluga “Kruh sv. Elizabete“ – kontakt: 097 63 63 946

Naziv organizatora volontiranja (ustanove/organizacije/institucije): • OFS Gospe Lurdske Kapucinske stube 5, 51 000 Rijeka Projekt u kojem se volontira: • SOCIJALNA SAMOPOSLUGA „Kruh sv. Elizabete“ Broj telefona Socijalne samoposluge: • Hrana Brajda 7, Odjeća i obuća Žabica 4 – 097 63 63 946  (ako se netko odmah ne javi, pošaljite SMS pa će vam se […]

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu

Općenito o organizatoru volontiranja: Odjel za kulturu jedan je od trinaest odjela gradske uprave, s adresom na Korzu 16 u Rijeci. Odjel provodi programe zaštite i očuvanja kulturne baštine, te se bavi stvaranjem uvjeta za rad i djelovanje ustanova, udruga, pojedinaca i ostalih pravnih i fizičkih osoba u području kulture. Više o Odjelu na web […]

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima županijski sud u Rijeci

Općenito o organizatoru volontiranja: Odjel za podršku žrtvama svjedocima pri Županijskom sudu u Rijeci započeo je s radom 3. siječnja 2011. godine kao rezultat II faze zajedničkog projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. U Odjelu su zaposlene dvije djelatnice koje rade na ostvarenju sljedećih zadaća: Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima […]

Dom za odrasle osobe “Turnić”, Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom Turnić je ustanova socijalne skrbi koja pruža uslugu stalnog smještaja psihički bolesnim odraslim osobama. Trenutno u Domu živi 75 korisnika u dobi od 26 do 88 godina . Program rada Doma prilagođen je raznolikim potrebama korisnika s ciljem psihosocijalne rehabilitacije, osamostaljivanja, uključivanja u život zajednice i destigmatizacije. U svom programu […]

Dječji dom “Tić” Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dječji dom «Tić» Rijeka je ustanova socijalne skrbi čija je osnovna djelatnost zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Objedinjuje program poludnevnog boravka, savjetovalište i preventivnu djelatnost. Program poludnevnog boravka pruža psihosocijalnu pomoć, pomoć pri učenju i usluge dnevnoga boravka korisnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, korisnicima bez roditelja, korisnicima koje roditelji zanemaruju […]

Grad Rijeka – Mjesni odbor Kantrida

Općenito o organizatoru volontiranja: Mjesni odbor Kantrida je najneposredniji oblik udruživanja građana u cilju ostvarivanja osnovnih potreba u svakoj zajednici. Područje djelovanja: Uključivanje građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. Profil korisnika: Građani MO Kantrida i cijelog grada Rijeke. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: uređenje okoliša ekološko edukativne akcije […]

Umjetnička organizacija kreativni laboratorij suvremenog kazališta “Krila”

Općenito o organizatoru volontiranja: Vizija KRILA jest stvaranje istraživačkog ozračja, stvaralačkog prostora i surađivačke dinamike u polju suvremenog kazališta i performansa u Rijeci kao i razvijanje grada i regije u snažan i vibrantan centar novih kazališnih i izvedbenih strujanja, povezan s europskim i svjetskim centrima te umjetnosti. Misija KRILA jest: pružati kontinuiranu i stručnu edukaciju […]

Društvo “Naša djeca” Opatija

Općenito o organizatoru volontiranja: Društvo „Naša djeca“ Opatija nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi, a čiji se rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske te željama i potrebama djece i roditelja. Pri DND-u Opatija djeci nudimo […]

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka javna je ustanova socijalne skrbi koja osigurava stalni i privremeni smještaj te cjelodnevni i poludnevni boravak djece i mladih koji iskazuju odstupanja na planu ponašanja te njihov prihvat, zbrinjavanje i pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći. U Domu se izvršavaju i sudske odgojne mjere upućivanja […]

Udruga za umjetnost i kulturu “parNas”

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga „parNas” provodi raznovrsne kulturne projekte, a najvažniji su izdavački programi (časopis Re, Naklada parNas) i manifestacije (KIČMA – riječki sajam knjiga). Dva najvažnija cilja djelatnosti su: obogaćivanje kulturne ponude Rijeke i Hrvatske potrebnim i kvalitetnim programima, te promicanje neafirmiranih i/ili mladih autorica i autora (stvaralaštvo, društvena kritika) iz zemlje i šire. […]

Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza”

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga provodi programe usmjerene zaštiti beskućnika i socijalno osjetljivih osoba te prevenciji socijalne izolacije i rizičnih ponašanja. Područje djelovanja: odgoj i obrazovanje socijalna skrb program prihvatilišta za beskućnike Profil korisnika: Punoljetni građani. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: 1. Odgojno obrazovni programi: pomoć u učenju sudjelovanje u grupnim aktivnostima (gluma, […]

Centar za pružanje usluga u zajednici “Izvor”, Selce

Općenito o organizatoru volontiranja: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce pruža socijalne usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. Trenutno je u uslugu poludnevnog boravka uključeno 53 djece na dvije lokacije, u Selcu i Brinju. Područje djelovanja: Skrb o djeci bez […]

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe “Braća Mažuranići” – Novi Vinodolski

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom za djecu „Braća Mažuranići“ ustanova je Ministarstva socijalne politike i mladih koja skrbi o djeci i mladima izvan vlastite obitelji. Područje djelovanja: Socijalna skrb. Profil korisnika: Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: osmišljavanje , planiranje i pripremanje aktivnosti vezanih uz aktivno provođenje slobodnog […]

Pula Film Festival

Općenito o organizatoru volontiranja: Pula Film Festival javna je ustanova u kulturi koja je zadužena za: pripremanje i ostvarenje Festivala igranog filma u Puli, vođenje Kina Valli, organizaciju raznovrsnih kulturno-umjetničkih programa te pružanje vrsne logističko-tehničke potpore najzahtjevnijim programima i spektaklima. Područje djelovanja: Kultura, Filmska umjetnost, Festival, Kinoprikazivačka djelatnost. Profil korisnika: djeca mladi studenti odrasli umirovljenici […]

Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za terapijsko jahanje „Pegaz“ osnovana je 2001.godine s ciljem provedbe aktivnosti i terapije pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Od 2012.godine Udruga, uz terapijsko jahanje, proširuje svoju djelatnost na pedagoški rad u prirodi, terapijsko vrtlarenje te rekreativno jahanje za […]

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Općenito o organizatoru volotiranja: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je nevladina i neprofitna organizacija čiji je zadatak da promiče međunarodnu suradnju, filantropiju, volonterstvo i cjelokupan razvoj demokratskog društva, sve u duhu poboljšanja i unaprjeđenja života u lokalnoj zajednici. Područje djelovanja: Civilno društvo. Profil korisnika: Mlade ambiciozne osobe željne učenja i stjecanja novih […]

Obiteljski centar Primorsko-Goranske županije

Područje djelovanja: Obiteljski centar obuhvaća problematiku svih dobnih skupina, a mogu se razvrstati na problematiku djece predškolskog uzrasta, osnovnoškolskog uzrasta, mladih odnosno, odraslih i starijih osoba, bilo da se radi o osobnim problemima, pravnim problemima ili problemima u odnosima. U svom radu obiteljski centar surađuje s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama, te drugim domaćim i […]

Zajednica tehničke kulture Pula

Područje djelovanja: Tehnička kultura i informatika. Profil korisnika: Od predškolske do treće životne dobi. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Sudjelovanje u programima i radionicama za promicanje tehničke kulture. Koordinator volontera: Anton Pletikos Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Frane Glavinića 1, Pula Telefon: 052/210-436 E-mail: ztk-pula@inet.hr Web: www.ztkpula.hr

Osnovna škola “Ivana Rabljanina” Rab

Područje djelovanja: Pomoć u učenju djeci osnovnoškolske dobi. Profil korisnika: Djeca u dobi od 7 do 14 godina. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Pomoć djeci pri učenju. Koordinator volontera: Kristina Ribarić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Banjol 10, 51 280 Rab Telefon: 051/724-036 ( interni broj 16 ) Fax: 051 724-086 E-mail: kristina.ribaric2@skole.hr […]

Biskupija Porečko-Pulska, ured za obitelj – Obiteljsko savjetovalište

Područje djelovanja: Savjetovalište pruža usluge individualnog, partnerskog i obiteljskog savjetovanja djeci, mladima, partnerima, roditeljima, obiteljima, starijim osobama i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva i obilježava značajne datume. Profil korisnika: Savjetovalište pomaže svima koji su u potrebi, bez obzira na dob, spol i vjeru. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Volonteri se mogu uključiti u […]

Dom Turnić – Podružnica Delnice

Područje djelovanja: Njega i skrb za psihički oboljele starije osobe. Profil korisnika: Korisnici Doma – Punoljetne osobe. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: uređenje i održavanje vrta i okućnice kreativne radionice organiziranje zabava Koordinator volontera: Margareta Kezele Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Lujzinska cesta 3, Delnice Telefon: 051 837 365 E-mail: dom.za.psihicki.bolesne.odrasle.osobe.turnic@ri.t-com.hr | m.kezelester@gmail.com […]

Centar tehničke kulture Rijeka

Područje djelovanja: Tehnička kultura i informatika (radionice, individualna i grupna savjetovanja). Profil korisnika: učenici, srednjoškolci, studenti radno aktivne osobe osobe treće životne dobi socijalno isključene skupine ( nezaposlene osobe, korisnici socijalne pomoći, manjine, kućanice ) osobe s invaliditetom Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: administrativni poslovi prevoditeljski poslovi rad u klubu za žene suradnik u […]

Dom za starije i nemoćne osobe “Kantrida” – Rijeka

Područje djelovanja: Socijalna skrb za starije osobe. Profil korisnika: Starije pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: uređenje okoliša kreativne radionice Koordinatori volontera: Mirjana Perković Ana Jakšić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Đuro Catti 6, Rijeka Telefon: 051/612-110 Fax: 051/621-254 E-mail: dom-kantrida@ri.t-com.hr Web: www.dom-kantrida.hr

Udruga “Žmergo” – Opatija

Područje djelovanja: očuvanje okoliša zaštita prirode zaštita kulturne baštine održivi razvitak Profil korisnika: Građanstvo svih uzrasta. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: u edukativne programe ekološke akcije – pokretanje i provođenje (čiščenje priobalja, divljih deponija i sl.) poticanje građana u uključivanje u ekološke akcije promocija zaštite okoliša i prirode organizacija izložbi prezentacija održivih načina ponašanja […]

Udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić” Rijeka

Područje djelovanja: Rad s djecom, mladima i roditeljima. Profil korisnika: Djeca i mladi u dobi od 4 do 18 godina; roditelji djece predškolskog i ranog školskog uzrasta; djeca na liječenju u dječjoj bolnici Kantrida . Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: likovne kreativne radionice za djecu od 4 do 11 godina (studenti, odgojitelji, učitelji…) […]

Udruga za djecu i mlade “Kocka” Rab

Područje djelovanja: rad na kvalitetnom okupljanju mladih; organiziranje radionica (kreativne, likovne, dramske, foto, ekološke, komunikacijske i dr.), treninga, seminara, tečajeva (informatički, krojački, plesni, stranih jezika i dr.), igraonica i slično; organiziranje javnih događanja sukladno s ciljevima Udruge prikupljanje podataka, knjiga, časopisa i druge građe koja se odnosi na informiranje i edukaciju mladih; poticanje suradnje s nacionalnim i stranim […]

Matica umirovljenika grada Rijeke

Područje djelovanja: Socijalna i zdravstvena skrb za osobe starije životne dobi. Profil korisnika: Korisnici udruge su umirovljenici, prosječne starosti oko 68 godina. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: educiranje umirovljenika u nekoj vještini za koju posjeduju posebno znanje (npr. edukacija iz stranih jezika, hortikulture…) pomoć u radnim akcijama (čišćenje, farbanje, uređivanje okoliša…) Koordinator volontera: […]

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Područje djelovanja: Udruga pruža pomoć žrtvama svih oblika nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. U sklopu Udruge djeluje psihološko i pravno savjetovalište za žrtve nasilja. Osim toga, Udruga aktivno  radi na prevenciji nasilja i promicanju tolerancije te podizanju svijesti u zajednici  o problemu nasilja i važnosti zaštite ljudskih prava, s posebnim naglaskom na prava […]

Psihijatrijska bolnica Rab

Područje djelovanja: Zdravstvo i socijalna skrb. Profil korisnika: Odrasle osobe s duševnim smetnjama. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Uređenje i održavanje vrta i okoliša Uređenje interijera Kreativne radionice (glazbene, likovne, glumačke, strani jezik…) Koordinator volontera: Nada Perkić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Kampor 224, Rab Telefon: 051/750-696; 098/449-512 Fax: 051/776-506 E-mail: nada@bolnicarab.hr Web: […]

Merlin – Udruga za promicanje kreativnosti, Pula

Područje djelovanja: djeca i mladi: predškolske i vanškolske aktivnosti ljudska prava: manjine kultura i umjetnost: zaštita starih zanata, izrada rukotvorina neformalno obrazovanje odraslih skrb o invalidima i osobama s posebnim potrebama: radno okupacione aktivnosti projekti socijalnog poduzetništva Profil korisnika: žene umirovljenici invalidi djeca i mladi pripadnici romske manjine u gradu Vodnjanu Aktivnosti u koje se […]

Lječilište Veli Lošinj

Područje djelovanja: Zdravstvena djelatnost. Profil korisnika: Djeca i umirovljenici. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: uređenje okoliša animatori za slobodno vrijeme djece i umirovljenika administrativni poslovi Koordinator volontera: Elen Mrvac Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Podjavori 27, Veli Lošinj Telefon: 051/236-111 Fax: 051/236-224 E-mail: elenmrvac@gmail.com

Liga protiv raka Pula – Tim za palijativnu skrb

Područje djelovanja: Zdravstvo (palijativna skrb). Profil korisnika: Odrasle osobe. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: druženje s korisnicima kreativne radionice (glazbene, likovne, … ) Koordinator volontera: Dorina Vlakančić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Nobileova 1, 52 100 Pula Telefon: 052/540-592; 098/393-101 E-mail: dorina.vlakancic@pu.t-com.hr / liga.protiv.raka@pu.t-com.hr

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula

Područje djelovanja: Zdravstvo i socijalna skrb. Profil korisnika: socijalno ugrožene osobe prema posebnim propisima,žrtve prirodnih i drugih katastrofa i osobe čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva. djeca i mladi od predškolske do studentske dobi (univerzalna prevencija) odrasle osobe (univerzalna prevencija) Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: socijalne usluge: pružanje materijalne i psihosocijalne […]

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

Područje djelovanja: Zaštita i unaprijeđenje zdravlja Socijalna skrb Zdravstveni i humanitarni odgoj Zaštita ljudskih prava Djelovanje u katastrofama Profil korisnika: Građani svih dobnih skupina Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Promocija i organizacija darivanja krvi (radionice, ankete, akcije na terenu) Zdravstveno-preventivni programi (obuka prve pomoći,predavanja,…) Socijalne aktivnosti (prikupljanje i podjela pomoći,rad u skladištu,…) Rad […]

Franjevački svjetovni red Trsat – Prihvatilište za beskućnike “Ruže sv. Franje”

Područje djelovanja: Direktan i indirektan rad s beskućnicima Profil korisnika: Punoljetne osobe Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: priprema i podjela obroka (doručak i večera) stručan rad s korisnicima (pravna, psihološka, medicinska i druga pomoć) kreiranje časopisa o beskućništvu i srodnim društvenim temama “Ulične svjetiljke” rad u kreativnim radionicama terenski rad s korisnicima (razgovor, […]

Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke

Područje djelovanja: Socijalna skrb bez smještaja. Profil korisnika: Osobe s invaliditetom. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: usluge prijevoza čišćenje prostorija pružanje pomoći i praćenja osobama s invaliditetom na plaži pomoć pri organizaciji redovitih događaja (pripremanje prostorija…) Koordinator volontera: Vladimira Marinković Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: I.Ć.Belog 8a, Rijeka Telefon: 051/633-017 Fax: 051/633-067 E-mail: […]

Dom za starije i nemoćne osobe “Volosko” – Opatija

Područje djelovanja: Socijalna skrb. Profil korisnika: Osobe starije životne dobi – pokretni, slabije pokretni i nepokretni. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: rad sa korisnicima (kreativan rad, šetnja, razgovor, pjevanje, sviranje, ples, slikanje, ručni rad) rad u praoni (peglanje, sortiranje odjeće, markiranje odjeće) uređenje okoliša (košenje, polijevanje, čišćenje okoliša) Koordinator volontera: Snježana Aksentić Podaci o […]

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun

Područje djelovanja: Socijalna skrb. Profil korisnika: Psihički bolesne odrasle osobe. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: kreativne radionice s korisnicima rad na domskoj ekonomiji (uređenje vrta…) Koordinator volontera: Vedran Rimanić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Brkač 28, 52 424 Motovun Telefon: 052/601-002; 095/808-5956 Fax: 052/601-001 E-mail: dom.motovun@dom-motovun.hr Web: www.dom-motovun.hr

Dom za djecu i mladež Kraljevica – Oštro

Područje djelovanja: U domu se provodi stručni rad na području: psihosocijalne rehabilitacije fizikalne rehabilitacije medicinske skrbi Profil korisnika: Djeca i mladež s tjelesnim i intelektualnim teškoćama u dobi od 7. do 21. godine života. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: likovno oblikovne aktivnosti (rad s plastelinom, glinamolom, kolaž papirom, tempere, bojice i sl.) glazbene […]

Društvo “Naša djeca” Mali Lošinj

Područje djelovanja: Poticanje djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu na području grada Malog Lošinja. Profil korisnika: Cjelokupna programska aktivnost DND-a zasniva se na odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, te na željama, interesima i potrebama djece i roditelja, a vezano za djecu predškolske i školske […]

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Područje djelovanja: Zdravstvo i socijalna skrb. Profil korisnika: Odrasle osobe s invaliditetom. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: kreativne radionice s korisnicima centra (npr. glazbena, likovna, dramska i sl.) uređenje okoliša sportske/rekreacijske aktivnosti izlasci i šetnje s korisnicima (odlasci na kave, u kino, kazalište i sl.) pomoć oko svakodnevnih aktivnosti u Centru pomoć oko […]

O Volonterskom centru Rijeka

Nakon dugogodišnjeg doprinosa i rada na promociji i unaprjeđenju volonterstva na području Hrvatske, udruga SMART, 2005. godine, započinje sa sustavnim pristupom razvoju volonterstva te programom Volonterskog centra Rijeka. Više >>>