Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji

Općenito o organizatoru volontiranja: Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji neprofitna je udruga koja od 2006. godine provodi razne edukativne i kreativne programe s djecom i za djecu na području Općine Matulji. Foliot je mjesto edukacije i kreativnog izražavanja djece koja na jednom mjestu okuplja profesore/ice, plesne, likovne i glazbene pedagoge/inje koji/e kroz […]

Udruga za pomoć ovisnicima Vida

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006. godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Rad Udruge usmjeren je na pružanje izvaninstitucionalnih usluga u sustavu skrbi o ovisnicima. Na razvoj Udruge uvelike je utjecala njezina povezanost sa rehabilitacijskim programima terapijskih zajednica, dugogodišnji rad […]

Udruga Centar za kulturu dijaloga

Općenito o organizatoru volontiranja: Nakon vrlo uspješne nacionalne Inicijative Centra za kulturu dijaloga «Oslobodimo doniranje hrane PDV-a» koja je u bitnome utjecala na izmjenu zakonskog okvira doniranja hrane, udruga je željela nastaviti rad na poboljšanju socijalnog i ekonomskog statusa građana na marginama društva. Uz zagovaranje promjena socijalnih politika (čega je dio bila i spomenuta Inicijativa), […]

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Udruga PaRiter)

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga je osnovana s ciljem podizanja svijesti, kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu. Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu. Naš cilj je educirati, informirati […]

Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI

Općenito o organizatoru volontiranja: Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI, udruga je koja od osnutka, 1998. osmišljava i provodi projekte koji za cilj imaju unapređivanje života mladih (15 do 30 godine), zaštitu njihovih prava, ekonomsko i socijalno osnaživanje i uključivanje u zajednicu. Udruga kontinuirano prati i elaborira ukupnost stanja života populacije mladih, pokreće […]

Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za terapijsko, rekreativno i sportsko jahnje osoba s posebnim potrebama “Moj prijatelj” osnovana je 23.3. 2010. “Moj prijatelj” je neprofitna, dobrovoljna i nestranačka udruga za provođenje programa unapređenja kvalitete života, terapije i edukacije. Provodi terapijsko jahanje za osobe s različitim oblicima teškoća ( fizičkim, psihičkim, emocionalnim, socijalnim, motoričkim). Područje djelovanja: […]

Udruga Ri Rock

Općenito o organizatoru volontiranja: Formalnim radom udruga Ri Rock započela je 2006. godine, od kada putem prepoznatih kulturnih i društvenih aktivnosti, manifestacija, festivala, glazbenih radionica, projekata te permanentnih programa nastoji pružiti alternativu konzumerističkoj kulturi te time zadovoljiti specifične potrebe i interese mladih, omogućiti im osobnu afirmaciju, integraciju te potaknuti uključenost istih u urbanu glazbenu kulturu […]

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa. Elda Zamlić (tajnica). Radu Kluba volonterski se pridružio neuropsihijatar dr. Gino di Leonardi-Zamlić i pokrenuo grupu za psihološku […]

Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“

Općenito o organizatoru volontiranja: Ustanova socijalne skrbi koja zbrinjava djecu i mlade koji su bez roditelja ili se obitelj ne može adekvatno brinuti za njih. Pruža sljedeće usluge: smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, savjetovanja, rane intervencije, promidžba udomiteljstva u lokalnoj zajednici, edukacija i podrška posvojitelja. Područje djelovanja: Briga o zdravlju djece, briga o obrazovanju djece, razvoj […]

Socijalna samoposluga “Kruh sv. Elizabete“ – kontakt: 097 63 63 946

Naziv organizatora volontiranja (ustanove/organizacije/institucije): • OFS Gospe Lurdske Kapucinske stube 5, 51 000 Rijeka Projekt u kojem se volontira: • SOCIJALNA SAMOPOSLUGA „Kruh sv. Elizabete“ Broj telefona Socijalne samoposluge: • Hrana Brajda 7, Odjeća i obuća Žabica 4 – 097 63 63 946  (ako se netko odmah ne javi, pošaljite SMS pa će vam se […]

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu

Općenito o organizatoru volontiranja: Odjel za kulturu jedan je od trinaest odjela gradske uprave, s adresom na Korzu 16 u Rijeci. Odjel provodi programe zaštite i očuvanja kulturne baštine, te se bavi stvaranjem uvjeta za rad i djelovanje ustanova, udruga, pojedinaca i ostalih pravnih i fizičkih osoba u području kulture. Više o Odjelu na web […]

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima županijski sud u Rijeci

Općenito o organizatoru volontiranja: Odjel za podršku žrtvama svjedocima pri Županijskom sudu u Rijeci započeo je s radom 3. siječnja 2011. godine kao rezultat II faze zajedničkog projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. U Odjelu su zaposlene dvije djelatnice koje rade na ostvarenju sljedećih zadaća: Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima […]

Dom za odrasle osobe “Turnić”, Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom Turnić je ustanova socijalne skrbi koja pruža uslugu stalnog smještaja psihički bolesnim odraslim osobama. Trenutno u Domu živi 75 korisnika u dobi od 26 do 88 godina . Program rada Doma prilagođen je raznolikim potrebama korisnika s ciljem psihosocijalne rehabilitacije, osamostaljivanja, uključivanja u život zajednice i destigmatizacije. U svom programu […]

Dječji dom “Tić” Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dječji dom «Tić» Rijeka je ustanova socijalne skrbi čija je osnovna djelatnost zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Objedinjuje program poludnevnog boravka, savjetovalište i preventivnu djelatnost. Program poludnevnog boravka pruža psihosocijalnu pomoć, pomoć pri učenju i usluge dnevnoga boravka korisnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, korisnicima bez roditelja, korisnicima koje roditelji zanemaruju […]

Grad Rijeka – Mjesni odbor Kantrida

Općenito o organizatoru volontiranja: Mjesni odbor Kantrida je najneposredniji oblik udruživanja građana u cilju ostvarivanja osnovnih potreba u svakoj zajednici. Područje djelovanja: Uključivanje građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. Profil korisnika: Građani MO Kantrida i cijelog grada Rijeke. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: uređenje okoliša ekološko edukativne akcije […]

Umjetnička organizacija kreativni laboratorij suvremenog kazališta “Krila”

Općenito o organizatoru volontiranja: Vizija KRILA jest stvaranje istraživačkog ozračja, stvaralačkog prostora i surađivačke dinamike u polju suvremenog kazališta i performansa u Rijeci kao i razvijanje grada i regije u snažan i vibrantan centar novih kazališnih i izvedbenih strujanja, povezan s europskim i svjetskim centrima te umjetnosti. Misija KRILA jest: pružati kontinuiranu i stručnu edukaciju […]

Društvo “Naša djeca” Opatija

Općenito o organizatoru volontiranja: Društvo „Naša djeca“ Opatija nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi, a čiji se rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske te željama i potrebama djece i roditelja. Pri DND-u Opatija djeci nudimo […]

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka javna je ustanova socijalne skrbi koja osigurava stalni i privremeni smještaj te cjelodnevni i poludnevni boravak djece i mladih koji iskazuju odstupanja na planu ponašanja te njihov prihvat, zbrinjavanje i pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći. U Domu se izvršavaju i sudske odgojne mjere upućivanja […]

Udruga za umjetnost i kulturu “parNas”

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga „parNas” provodi raznovrsne kulturne projekte, a najvažniji su izdavački programi (časopis Re, Naklada parNas) i manifestacije (KIČMA – riječki sajam knjiga). Dva najvažnija cilja djelatnosti su: obogaćivanje kulturne ponude Rijeke i Hrvatske potrebnim i kvalitetnim programima, te promicanje neafirmiranih i/ili mladih autorica i autora (stvaralaštvo, društvena kritika) iz zemlje i šire. […]

Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza”

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga provodi programe usmjerene zaštiti beskućnika i socijalno osjetljivih osoba te prevenciji socijalne izolacije i rizičnih ponašanja. Područje djelovanja: odgoj i obrazovanje socijalna skrb program prihvatilišta za beskućnike Profil korisnika: Punoljetni građani. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: 1. Odgojno obrazovni programi: pomoć u učenju sudjelovanje u grupnim aktivnostima (gluma, […]

Centar za pružanje usluga u zajednici “Izvor”

Općenito o organizatoru volontiranja: U Centru Izvor svoj drugi dom pronašla su djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeca čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima. Trenutno u Izvoru boravi 45-ero djece i mladih. Područje djelovanja: Skrb o djeci […]

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe “Braća Mažuranići” – Novi Vinodolski

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom za djecu „Braća Mažuranići“ ustanova je Ministarstva socijalne politike i mladih koja skrbi o djeci i mladima izvan vlastite obitelji. Područje djelovanja: Socijalna skrb. Profil korisnika: Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: osmišljavanje , planiranje i pripremanje aktivnosti vezanih uz aktivno provođenje slobodnog […]

Pula Film Festival

Općenito o organizatoru volontiranja: Pula Film Festival javna je ustanova u kulturi koja je zadužena za: pripremanje i ostvarenje Festivala igranog filma u Puli, vođenje Kina Valli, organizaciju raznovrsnih kulturno-umjetničkih programa te pružanje vrsne logističko-tehničke potpore najzahtjevnijim programima i spektaklima. Područje djelovanja: Kultura, Filmska umjetnost, Festival, Kinoprikazivačka djelatnost. Profil korisnika: djeca mladi studenti odrasli umirovljenici […]

Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za terapijsko jahanje „Pegaz“ osnovana je 2001.godine s ciljem provedbe aktivnosti i terapije pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Od 2012.godine Udruga, uz terapijsko jahanje, proširuje svoju djelatnost na pedagoški rad u prirodi, terapijsko vrtlarenje te rekreativno jahanje za […]

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Općenito o organizatoru volotiranja: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je nevladina i neprofitna organizacija čiji je zadatak da promiče međunarodnu suradnju, filantropiju, volonterstvo i cjelokupan razvoj demokratskog društva, sve u duhu poboljšanja i unaprjeđenja života u lokalnoj zajednici. Područje djelovanja: Civilno društvo. Profil korisnika: Mlade ambiciozne osobe željne učenja i stjecanja novih […]

Obiteljski centar Primorsko-Goranske županije

Područje djelovanja: Obiteljski centar obuhvaća problematiku svih dobnih skupina, a mogu se razvrstati na problematiku djece predškolskog uzrasta, osnovnoškolskog uzrasta, mladih odnosno, odraslih i starijih osoba, bilo da se radi o osobnim problemima, pravnim problemima ili problemima u odnosima. U svom radu obiteljski centar surađuje s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama, te drugim domaćim i […]

Zajednica tehničke kulture Pula

Područje djelovanja: Tehnička kultura i informatika. Profil korisnika: Od predškolske do treće životne dobi. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Sudjelovanje u programima i radionicama za promicanje tehničke kulture. Koordinator volontera: Anton Pletikos Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Frane Glavinića 1, Pula Telefon: 052/210-436 E-mail: ztk-pula@inet.hr Web: www.ztkpula.hr

Osnovna škola “Ivana Rabljanina” Rab

Područje djelovanja: Pomoć u učenju djeci osnovnoškolske dobi. Profil korisnika: Djeca u dobi od 7 do 14 godina. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Pomoć djeci pri učenju. Koordinator volontera: Kristina Ribarić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Banjol 10, 51 280 Rab Telefon: 051/724-036 ( interni broj 16 ) Fax: 051 724-086 E-mail: kristina.ribaric2@skole.hr […]

Biskupija Porečko-Pulska, ured za obitelj – Obiteljsko savjetovalište

Područje djelovanja: Savjetovalište pruža usluge individualnog, partnerskog i obiteljskog savjetovanja djeci, mladima, partnerima, roditeljima, obiteljima, starijim osobama i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva i obilježava značajne datume. Profil korisnika: Savjetovalište pomaže svima koji su u potrebi, bez obzira na dob, spol i vjeru. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Volonteri se mogu uključiti u […]

Dom Turnić – Podružnica Delnice

Područje djelovanja: Njega i skrb za psihički oboljele starije osobe. Profil korisnika: Korisnici Doma – Punoljetne osobe. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: uređenje i održavanje vrta i okućnice kreativne radionice organiziranje zabava Koordinator volontera: Margareta Kezele Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Lujzinska cesta 3, Delnice Telefon: 051 837 365 E-mail: dom.za.psihicki.bolesne.odrasle.osobe.turnic@ri.t-com.hr | m.kezelester@gmail.com […]

Centar tehničke kulture Rijeka

Područje djelovanja: Tehnička kultura i informatika (radionice, individualna i grupna savjetovanja). Profil korisnika: učenici, srednjoškolci, studenti radno aktivne osobe osobe treće životne dobi socijalno isključene skupine ( nezaposlene osobe, korisnici socijalne pomoći, manjine, kućanice ) osobe s invaliditetom Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: administrativni poslovi prevoditeljski poslovi rad u klubu za žene suradnik u […]

Dom za starije i nemoćne osobe “Kantrida” – Rijeka

Područje djelovanja: Socijalna skrb za starije osobe. Profil korisnika: Starije pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: uređenje okoliša kreativne radionice Koordinatori volontera: Mirjana Perković Ana Jakšić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Đuro Catti 6, Rijeka Telefon: 051/612-110 Fax: 051/621-254 E-mail: dom-kantrida@ri.t-com.hr Web: www.dom-kantrida.hr

Udruga “Žmergo” – Opatija

Područje djelovanja: očuvanje okoliša zaštita prirode zaštita kulturne baštine održivi razvitak Profil korisnika: Građanstvo svih uzrasta. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: u edukativne programe ekološke akcije – pokretanje i provođenje (čiščenje priobalja, divljih deponija i sl.) poticanje građana u uključivanje u ekološke akcije promocija zaštite okoliša i prirode organizacija izložbi prezentacija održivih načina ponašanja […]

Udruga za promicanje dobrobiti djece “Portić” Rijeka

Područje djelovanja: Rad s djecom, mladima i roditeljima. Profil korisnika: Djeca i mladi u dobi od 4 do 18 godina; roditelji djece predškolskog i ranog školskog uzrasta; djeca na liječenju u dječjoj bolnici Kantrida . Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: likovne kreativne radionice za djecu od 4 do 11 godina (studenti, odgojitelji, učitelji…) […]

Udruga za djecu i mlade “Kocka” Rab

Područje djelovanja: rad na kvalitetnom okupljanju mladih; organiziranje radionica (kreativne, likovne, dramske, foto, ekološke, komunikacijske i dr.), treninga, seminara, tečajeva (informatički, krojački, plesni, stranih jezika i dr.), igraonica i slično; organiziranje javnih događanja sukladno s ciljevima Udruge prikupljanje podataka, knjiga, časopisa i druge građe koja se odnosi na informiranje i edukaciju mladih; poticanje suradnje s nacionalnim i stranim […]

Matica umirovljenika grada Rijeke

Područje djelovanja: Socijalna i zdravstvena skrb za osobe starije životne dobi. Profil korisnika: Korisnici udruge su umirovljenici, prosječne starosti oko 68 godina. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: educiranje umirovljenika u nekoj vještini za koju posjeduju posebno znanje (npr. edukacija iz stranih jezika, hortikulture…) pomoć u radnim akcijama (čišćenje, farbanje, uređivanje okoliša…) Koordinator volontera: […]

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Područje djelovanja: Udruga pruža pomoć žrtvama svih oblika nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. U sklopu Udruge djeluje psihološko i pravno savjetovalište za žrtve nasilja. Osim toga, Udruga aktivno  radi na prevenciji nasilja i promicanju tolerancije te podizanju svijesti u zajednici  o problemu nasilja i važnosti zaštite ljudskih prava, s posebnim naglaskom na prava […]

Psihijatrijska bolnica Rab

Područje djelovanja: Zdravstvo i socijalna skrb. Profil korisnika: Odrasle osobe s duševnim smetnjama. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Uređenje i održavanje vrta i okoliša Uređenje interijera Kreativne radionice (glazbene, likovne, glumačke, strani jezik…) Koordinator volontera: Nada Perkić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Kampor 224, Rab Telefon: 051/750-696; 098/449-512 Fax: 051/776-506 E-mail: nada@bolnicarab.hr Web: […]

Merlin – Udruga za promicanje kreativnosti, Pula

Područje djelovanja: djeca i mladi: predškolske i vanškolske aktivnosti ljudska prava: manjine kultura i umjetnost: zaštita starih zanata, izrada rukotvorina neformalno obrazovanje odraslih skrb o invalidima i osobama s posebnim potrebama: radno okupacione aktivnosti projekti socijalnog poduzetništva Profil korisnika: žene umirovljenici invalidi djeca i mladi pripadnici romske manjine u gradu Vodnjanu Aktivnosti u koje se […]

Lječilište Veli Lošinj

Područje djelovanja: Zdravstvena djelatnost. Profil korisnika: Djeca i umirovljenici. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: uređenje okoliša animatori za slobodno vrijeme djece i umirovljenika administrativni poslovi Koordinator volontera: Elen Mrvac Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Podjavori 27, Veli Lošinj Telefon: 051/236-111 Fax: 051/236-224 E-mail: elenmrvac@gmail.com

Liga protiv raka Pula – Tim za palijativnu skrb

Područje djelovanja: Zdravstvo (palijativna skrb). Profil korisnika: Odrasle osobe. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: druženje s korisnicima kreativne radionice (glazbene, likovne, … ) Koordinator volontera: Dorina Vlakančić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Nobileova 1, 52 100 Pula Telefon: 052/540-592; 098/393-101 E-mail: dorina.vlakancic@pu.t-com.hr / liga.protiv.raka@pu.t-com.hr

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula

Područje djelovanja: Zdravstvo i socijalna skrb. Profil korisnika: socijalno ugrožene osobe prema posebnim propisima,žrtve prirodnih i drugih katastrofa i osobe čiji prihod ne prelazi razinu nacionalnog praga siromaštva. djeca i mladi od predškolske do studentske dobi (univerzalna prevencija) odrasle osobe (univerzalna prevencija) Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: socijalne usluge: pružanje materijalne i psihosocijalne […]

Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

Područje djelovanja: Zaštita i unaprijeđenje zdravlja Socijalna skrb Zdravstveni i humanitarni odgoj Zaštita ljudskih prava Djelovanje u katastrofama Profil korisnika: Građani svih dobnih skupina Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: Promocija i organizacija darivanja krvi (radionice, ankete, akcije na terenu) Zdravstveno-preventivni programi (obuka prve pomoći,predavanja,…) Socijalne aktivnosti (prikupljanje i podjela pomoći,rad u skladištu,…) Rad […]

Franjevački svjetovni red Trsat – Prihvatilište za beskućnike “Ruže sv. Franje”

Područje djelovanja: Direktan i indirektan rad s beskućnicima Profil korisnika: Punoljetne osobe Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: priprema i podjela obroka (doručak i večera) stručan rad s korisnicima (pravna, psihološka, medicinska i druga pomoć) kreiranje časopisa o beskućništvu i srodnim društvenim temama “Ulične svjetiljke” rad u kreativnim radionicama terenski rad s korisnicima (razgovor, […]

Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke

Područje djelovanja: Socijalna skrb bez smještaja. Profil korisnika: Osobe s invaliditetom. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: usluge prijevoza čišćenje prostorija pružanje pomoći i praćenja osobama s invaliditetom na plaži pomoć pri organizaciji redovitih događaja (pripremanje prostorija…) Koordinator volontera: Vladimira Marinković Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: I.Ć.Belog 8a, Rijeka Telefon: 051/633-017 Fax: 051/633-067 E-mail: […]

Dom za starije i nemoćne osobe “Volosko” – Opatija

Područje djelovanja: Socijalna skrb. Profil korisnika: Osobe starije životne dobi – pokretni, slabije pokretni i nepokretni. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: rad sa korisnicima (kreativan rad, šetnja, razgovor, pjevanje, sviranje, ples, slikanje, ručni rad) rad u praoni (peglanje, sortiranje odjeće, markiranje odjeće) uređenje okoliša (košenje, polijevanje, čišćenje okoliša) Koordinator volontera: Snježana Aksentić Podaci o […]

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun

Područje djelovanja: Socijalna skrb. Profil korisnika: Psihički bolesne odrasle osobe. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: kreativne radionice s korisnicima rad na domskoj ekonomiji (uređenje vrta…) Koordinator volontera: Vedran Rimanić Podaci o organizatoru volontiranja: Adresa: Brkač 28, 52 424 Motovun Telefon: 052/601-002; 095/808-5956 Fax: 052/601-001 E-mail: dom.motovun@dom-motovun.hr Web: www.dom-motovun.hr

Dom za djecu i mladež Kraljevica – Oštro

Područje djelovanja: U domu se provodi stručni rad na području: psihosocijalne rehabilitacije fizikalne rehabilitacije medicinske skrbi Profil korisnika: Djeca i mladež s tjelesnim i intelektualnim teškoćama u dobi od 7. do 21. godine života. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: likovno oblikovne aktivnosti (rad s plastelinom, glinamolom, kolaž papirom, tempere, bojice i sl.) glazbene […]

Društvo “Naša djeca” Mali Lošinj

Područje djelovanja: Poticanje djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu na području grada Malog Lošinja. Profil korisnika: Cjelokupna programska aktivnost DND-a zasniva se na odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, te na željama, interesima i potrebama djece i roditelja, a vezano za djecu predškolske i školske […]

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Područje djelovanja: Zdravstvo i socijalna skrb. Profil korisnika: Odrasle osobe s invaliditetom. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: kreativne radionice s korisnicima centra (npr. glazbena, likovna, dramska i sl.) uređenje okoliša sportske/rekreacijske aktivnosti izlasci i šetnje s korisnicima (odlasci na kave, u kino, kazalište i sl.) pomoć oko svakodnevnih aktivnosti u Centru pomoć oko […]

O Volonterskom centru Rijeka

Nakon dugogodišnjeg doprinosa i rada na promociji i unaprjeđenju volonterstva na području Hrvatske, udruga SMART, 2005. godine, započinje sa sustavnim pristupom razvoju volonterstva te programom Volonterskog centra Rijeka. Više >>>