Centar za rehabilitaciju Rijeka

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja Centar za rehabilitaciju Rijeka  javna je ustanova  socijalne skrbi  koja se bavi pružanjem usluga odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s autizmom. Socijalne usluge obuhvaćaju...

Udruga UZOR

Udruga UZOR

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga UZOR osnovana je prije 15 godina kako bi pružila okvir za osiguravanje potrebnih socijalnih usluga građanima, a koje nisu bile pokrivene od strane nadležnih državnih tijela. Trenutno brojimo 9 zaposlenika: 1 psihologa i 4...

Javna ustanova Nacionalni park Risnjak

Javna ustanova Nacionalni park Risnjak

Općenito o organizatoru volontiranja: U zaleđu grada Rijeke i Kvarnerskog priobalja, na sjeverozapadnom području Gorskog kotara prostire se Nacionalni park Risnjak. Područje Risnjaka je zbog svoje iznimne ljepote i brojnih prirodnih fenomena godine 1953. proglašen...

Društvo za istraživanje i potporu – DIP Rijeka

Društvo za istraživanje i potporu – DIP Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Društvo za istraživanje i potporu (DIP) je osnovano 2013. godine s ciljem unaprjeđenja života građana, prevencije društvene isključenosti, promocije zdravog načina života, humanosti i solidarnosti, a prvenstveno prema skupinama s...

Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji

Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji

Općenito o organizatoru volontiranja: Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji neprofitna je udruga koja od 2006. godine provodi razne edukativne i kreativne programe s djecom i za djecu na području Općine Matulji. Foliot je mjesto edukacije i kreativnog izražavanja...

Udruga za pomoć ovisnicima Vida

Udruga za pomoć ovisnicima Vida

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006. godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Rad Udruge usmjeren je na pružanje izvaninstitucionalnih...

Udruga Centar za kulturu dijaloga

Udruga Centar za kulturu dijaloga

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga se posvetila i pružanju socijalnih usluga djece slabijeg imovinskog i socijalnog statusa. «Moje mjesto pod suncem» je program podrške socijalno ugroženoj djeci koji je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog...

Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“

Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje osoba s posebnim potrebama "Moj prijatelj" osnovana je 23.3. 2010. "Moj prijatelj" je neprofitna, dobrovoljna i nestranačka udruga za provođenje programa unapređenja kvalitete...

Udruga Ri Rock

Udruga Ri Rock

Općenito o organizatoru volontiranja: Formalnim radom udruga Ri Rock započela je 2006. godine, od kada putem prepoznatih kulturnih i društvenih aktivnosti, manifestacija, festivala, glazbenih radionica, projekata te permanentnih programa nastoji pružiti alternativu...

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa....

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić

Općenito o organizatoru volontiranja: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić je javna ustanova  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koja skrbi o djeci i mladima izvan vlastite obitelji, a osim toga pruža i...

O Volonterskom centru Rijeka

Udruga za razvoj civilnog društva SMART, 2005. godine započela je sa sustavnim pristupom razvoju volonterstva i programom Volonterskog centra Rijeka. Više >>>