Udruga za pomoć ovisnicima Vida

Udruga za pomoć ovisnicima Vida

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka osnovana je 07.11.2006. godine kao Udruga roditelja za potrebe ovisnika iz Primorsko-goranske županije i članove njihovih obitelji. Rad Udruge usmjeren je na pružanje izvaninstitucionalnih...

Udruga Centar za kulturu dijaloga

Udruga Centar za kulturu dijaloga

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga se posvetila i pružanju socijalnih usluga djece slabijeg imovinskog i socijalnog statusa. «Moje mjesto pod suncem» je program podrške socijalno ugroženoj djeci koji je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog...

Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“

Udruga za terapijsko jahanje „Moj prijatelj“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za terapijsko, rekreativno i sportsko jahanje osoba s posebnim potrebama "Moj prijatelj" osnovana je 23.3. 2010. "Moj prijatelj" je neprofitna, dobrovoljna i nestranačka udruga za provođenje programa unapređenja kvalitete...

Udruga Ri Rock

Udruga Ri Rock

Općenito o organizatoru volontiranja: Formalnim radom udruga Ri Rock započela je 2006. godine, od kada putem prepoznatih kulturnih i društvenih aktivnosti, manifestacija, festivala, glazbenih radionica, projekata te permanentnih programa nastoji pružiti alternativu...

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Udruga žena operiranih dojki „Nada – Rijeka“

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa....

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić

Općenito o organizatoru volontiranja: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić Mažuranić je javna ustanova  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koja skrbi o djeci i mladima izvan vlastite obitelji, a osim toga pruža i...

Dom za odrasle osobe “Turnić”, Rijeka

Dom za odrasle osobe “Turnić”, Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom Turnić je ustanova socijalne skrbi koja pruža uslugu stalnog smještaja psihički bolesnim odraslim osobama. Trenutno u Domu živi 75 korisnika u dobi od 26 do 88 godina . Program rada Doma prilagođen je raznolikim potrebama...

Dječji dom “Tić” Rijeka

Dječji dom “Tić” Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dječji dom «Tić» Rijeka je ustanova socijalne skrbi čija je osnovna djelatnost zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Objedinjuje program poludnevnog boravka, savjetovalište i preventivnu djelatnost. Program poludnevnog...

Grad Rijeka – Mjesni odbor Kantrida

Općenito o organizatoru volontiranja: Mjesni odbor Kantrida je najneposredniji oblik udruživanja građana u cilju ostvarivanja osnovnih potreba u svakoj zajednici. Područje djelovanja: Uključivanje građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog...

O Volonterskom centru Rijeka

Udruga za razvoj civilnog društva SMART, 2005. godine započela je sa sustavnim pristupom razvoju volonterstva i programom Volonterskog centra Rijeka. Više >>>