Općenito o organizatoru volontiranja:

Društvo za istraživanje i potporu (DIP) je osnovano 2013. godine s ciljem unaprjeđenja života građana, prevencije društvene isključenosti, promocije zdravog načina života, humanosti i solidarnosti, a prvenstveno prema skupinama s manje mogućnosti. Stručnjaci smo iz različitih područja – okupljamo socijalne pedagoge, defektologe-rehabilitatore, učitelje, liječnike, sociologe, psihologe, umjetnike, ali i osobe koje imaju puno entuzijazma i ljubavi za druge.

Pružamo potporu onima koji ju trebaju, a naročito mladima. Volimo kada i drugi daju nama potporu! Ne volimo naše mlade zvati “korisnicima” jer oni aktivno sudjeluju u kreiranju naših programa. Mi smo samo ljudi koji im mogu dati podršku, a oni su ljudi kojima podrška treba. Mi smo dipovke i dipovci, a naš je cilj učiniti sve kako bi se spriječila društvena isključenost na temelju nekog od obilježja, mi zagovaramo jednake mogućnosti za sve, slobodu izbora i ljudska prava i otvoreno društvo. Naše najveće bogatstvo i vrijednost su naši volonteri, mladi s kojima radimo i svi naši suradnici i donatori.

Bavimo se sljedećim aktivnostima:

 • prikupljamo podatke o potrebama, pojavama i promjenama u društvu,
 • evaluiramo, analiziramo i preporučamo kako biti bolji, te izvještavamo što smo mi učinili i što su drugi učinili za zajednicu/društvo u kojoj živimo,
 • planiramo programe i projekte kako bi ostvarili ciljeve DIP -a, dali potporu drugim neprofitnim organizacijama i pojedincima,
 • planiramo i dajemo potporu drugima oko izrade strateških dokumenata, akcijskih planova i programa,
 • organiziramo slobodno vrijeme za mlade, ali i za druge skupine,
 • informiramo, savjetujemo i educiramo,
 • pružamo psihosocijalnu podršku (terapijske usluge licenciranih stručnjaka),
 • pružamo socijalne usluge (u širem smislu, a u budućnosti u užem smislu – usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka te stambene zajednice),
 • zagovaramo javne interese skupina s manje mogućnosti,
 • surađujemo, dijelimo i veselimo se zajedničkim projektima s drugima.

Područje djelovanja:

Unaprjeđenje kvalitete života marginaliziranih skupina – humanitarna djelatnost, socijalna djelatnost, ljudska prava, obrazovanje.

Profil korisnika:

Mladi s teškoćama u razvoju i učenju (poput intelektualnih teškoća, disleksije, disgrafije), poremećajima u ponašanju (ADHD, iz spektra autizma), s teškoćama u psihosocijalnom funkcioniranju (kao posljedica mentalnih bolesti, kroničnih bolesti, emocionalnih problema), mladi u NEET (not in education, employment, training) statusu i drugi kojima je potrebna podrška.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

‘Dipov klub mladih’ koji se sastoji od programa ‘Laboratorij životnih vještina – Prijatelji’ i radno okupacijskih aktivnosti ‘Priprema, pozor, radim!’ – družite se s mladima s teškoćama u razvoju i psihosocijalnom funkcioniranju i mladima u NEET statusu. Svatko tko zna koliko je važno imati socijalnu podršku može biti mentor/ica, uz edukaciju udruge DIP. Ovisno koliko imate slobodnog vremena i koje interese imate, možete se uključiti u različite aktivnosti s različitim intenzitetom:

 1. Mentori: dugotrajno volontiranje, individualni i grupni rad s korisnikom, jednom tjedno (od 1 do 3 sata) u paru, te najmanje jednom mjesečno u grupnim aktivnostima;
 2. Pričuvni mentori: volonteri koji su educirani za mentore, ali trenutno nemaju korisnika (volontiraju na grupnim aktivnostima, pridružuju se paru povremeno), volontiraju na drugim poslovima te sudjeluju u radu udruge na drugim projektima – rad je najmanje jednom mjesečno na grupnim aktivnostima, po potrebi i volji više, zamjenjuju mentore kada oni odustanu ili ne mogu izvršavati preuzete obaveze;
 3. Asistenti u ‘Dipovom klubu mladih’: volontiranje na povremenim akcijama ili drugim projektima (poput istraživanja, aktivnosti u prirodi, edukacija za mlade) i drugim aktivnostima (građanske akcije) koje organizira ili provodi DIP u partnerstvu s drugim udrugama.

Volonteri se uključuju u rad na kreativnim radionicama, likovnim radionicama, radionicama šivanja, kulinarskim radionicama, sportskim radionicama, radionicama u vrtu, odlascima na sajmove i drugim aktivnostima. Radionice se održavaju 3 – 5 puta tjedno, u jutarnjim ili popodnevnim terminima, u prostoru Udruge DIP (Wenzelova 2) ili po dogovoru na drugim lokacijama (vrt, bazen).

Podaci o organizatoru volontiranja:

Web                           www.dip.hr

Fb                              www.facebook.com/istrazivanjeipotpora

Email                         udruga.dip@gmail.com

Kontakt osoba          Karmen Vučetić

Mob                          095 577 2747

PRIJAVNICA ZA VOLONTERE: www.dip.hr/volontiraj/ 

POZIV ZA VOLONTERE:

Pridružite se šarenoj ekipi u DIP-u i steknite nove vještine i iskustva (nove prijatelje dobijete gratis). Naši volonteri vrlo brzo postaju dijelom naše velike, vesele obitelji. Radna atmosfera je opuštena, fleksibilni smo po pitanju opsega volontiranja i otvoreni za nove ideje za rad s dipovcima. Svi volonteri prolaze kroz edukaciju za volontere i imaju kontinuirano mentorstvo i potporu koordinatora volontera.