Područje djelovanja:

 • očuvanje okoliša
 • zaštita prirode
 • zaštita kulturne baštine
 • održivi razvitak

Profil korisnika:

Građanstvo svih uzrasta.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

 • u edukativne programe
 • ekološke akcije – pokretanje i provođenje (čiščenje priobalja, divljih deponija i sl.)
 • poticanje građana u uključivanje u ekološke akcije
 • promocija zaštite okoliša i prirode
 • organizacija izložbi
 • prezentacija održivih načina ponašanja
 • informiranje građana
 • vođenje kreativnih radionica
 • praćenje i izvještavanje o ekološkim temama i aktivnostima udruge za web stranicu udruge i elektronsko glasilo “Fermaj”
 • u izdavanje i promotivnih i edukativnih materijala snimanje i montiranje kratkih filmova
 • pisanje scenarija, gluma
 • dizajniranje (letaka, plakata, info materijala i sl.)

Koordinator volontera: Ana Golja

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Viktora Cara Emina 3, 51410 Opatija

Telefon: 051/271-459

Fax: 051/271-459

E-mail: zmergo@zmergo.hr

Web: www.zmergo.hr