Korisni dokumenti i publikacije

U dokumentima i publikacijama koje se ovdje nalaze, možete pronaći važne informacije vezane uz razvoj i infrastrukturu volonterstva u Hrvatskoj i Europi:

O tome kada je potrebno potpisati ugovor o volontiranju, kada trebate izvaditi posebno uvjerenje iz kaznene evidencije, a kada je dovoljno zatražiti volontera/ku izjavu o nepostojanju težih kaznenih djela, čitajte u ovome dokumentu, a niže pronađite  razne predloške koji će vam olakšati uključivanje volontera/ki u vašu organizaciju, s posebnim naglaskom na uključivanje volontera/ki u direktan rad s korisnicima/ama koje pripadaju osjetljivim skupinama. Navedeno je propisano Zakonom o volonterstvu te predstavlja obavezu organizacije.