Volontiraj na izradi Lokalnog programa za mlade Općine Lovran!

Volontiraj na izradi Lokalnog programa za mlade Općine Lovran!

Općina Lovran i partnerska udruga Delta pozivaju osobe zainteresirane za volontiranje u aktivnostima izrade „Lokalnog programa za mlade Općine Lovran 2021.-2024.“ da se jave na mail delta@udruga-delta.hr . Ranije naveden strateški dokument za mlade izradit će se kroz nekoliko faza i aktivnosti: istraživanje potreba mladih; poticanje umrežavanja važnih dionika; doprinos razvoju lokalnih politika za mlade; osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje u zajednici. Općina Lovran i Udruga Delta volonterima i volonterkama će osigurati: Sklapanje ugovora o volontiranju, upis sati u volontersku knjižicu, izradu individualnog volonterskog programa, izradu Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje (u slučaju ispunajvanja uvjeta za njeno izdavanje), Edukaciju za odabranu volontersku poziciju, Jače uključivanje u ostale projektne aktivnosti prema željama i mogućnostima volontera, Volontiranje u poticajnom okruženju. Doprinos volontera prije svega vidi se kroz tri volonterske pozicije: Promotor/ica projekta, Asistent/ica na istraživanju potreba mladih, te Asistent/ica u provođenju fokus grupa ispitivanja potreba mladih. Promotor/ica projekta Vremenski period: lipanj 2020. godine – veljača 2021. godine Osoba na ovoj volonterskoj poziciji pružat će podršku u obavještavanju javnosti o projektu na različite načine, što uključuje pomoć oko pripreme  konferencija za novinare (slanje poziva medijima, slanje medijskih dopisa, priprema materijala i prostora za  konferenciju itd.), vođenja društvenih mreža i web stranica nositelja i partnera (pomoć u osmišljavanju i pripremi objava itd.), promotivnih aktivnosti u javnosti (prisustvovanje na promotivnim aktivnostima u javnosti, dijeljenje promotivnih materijala itd.). Poželjno je da osoba ima osnovna znanja managementa društvenih mreža i/ili novinarstva, a po želji osobe moguće ju je uključiti i u provedbu ostalih promotivnih aktivnosti (pisanje dopisa medijima, smišljanje promotivnih materijala, promotivni štand itd.). Edukacija osobe na ovoj volonterskoj poziciji sadržavat će, osim podataka o projektu,...
Put ka oporavku: Promjena brzine u području volonterstva

Put ka oporavku: Promjena brzine u području volonterstva

Povodom Dana Europe, a kao dio procesa oporavka od krize, Europski volonterski centar poslao je poruku donosiocima odluka iz cijele Europe o tome kako je nužno prilagoditi i promijeniti politike i programe koji se tiču volonterstva. Ova “promjena brzine” trebala bi uključivati povećani fokus, intezitet i brzinu ulaganja sredstava u razvoj volonterstva i razvoja partnerstva između organizacija koje uključuju volontere i organizacija koje čine volontersku infrastrukturu. 5 je razloga zašto bi donosioci odluka trebali promijeniti brzinu, a možete ih naći u sljedećem dokumentu: Put ka oporavku: promjena brzine u području...
Istraživanje: Stavovi o (kriznom) volontiranju

Istraživanje: Stavovi o (kriznom) volontiranju

Započela je  provedba međunarodnog istraživanja o stavovima o (kriznom) volontiranju koje se provodi u sklopu projekta “Volonteri kao snaga solidarnosti u vrijeme krize” (VOCIS). Istraživanjem planiramo obuhvatiti minimalno 500 ispitanika/ca s područja cijele Hrvatske. Upitnik o volontiranju, u kriznim situacijama, nastao je  u sklopu aktivnosti projekta “VOCIS”,  a provodi se na području 5 europskih zemalja. Ovim upitnikom želimo ispitati vaše osobne stavove o volontiranju i volonterima, kao i stavove o volontiranju u različitim krizama, a za ispunjavanje cijelog upitnika trebat će vam otprilike 10 minuta.  Link na upitnik: https://vocis.limequery.com/694744?lang=hr  . Projekt VOCIS financiran je sredstvima fonda Europa za građane i s provedbom je započeo 1. ožujka 2020., a traje do 30. kolovoza 2021. Nositelj je Udruga “MI” – Split, a partneri su Hrvatski centar za razvoj volonterstva (Hrvatska), Europski volonterski centar – CEV (Belgija), Volonterski centar Milano (Italija), organizacija Srbija u pokretu (Srbija) i zaklada Common thing (Poljska). Opći cilj projekta je je doprinijeti osnaživanju i promociji volonterstva, naglašavajući pritom doprinos volontera tijekom izbjegličke i migrantske krize. Specifični projektni cilj je ispitati stavove o volontiranju općenito i za vrijeme krizne situacije te promovirati volonterstvo kao snagu solidarnosti i demokracije u...
Javno savjetovanje: Nacionalni program za razvoj volonterstva

Javno savjetovanje: Nacionalni program za razvoj volonterstva

Otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje od 2020. do 2024. godine i Operativnom planu provedbe Nacionalnog programa.  Nacionalni program jedan je od ključnih dokumenata za razvoj volonterstva u Hrvatskoj.  Donosi se u svrhu poticanja i podržavanja volonterstva kao važnog elementa razvoja ukupnog socijalnog kapitala temeljenog na društvu koje vrednuje doprinos volontiranja i otvara jednake mogućnosti za sudjelovanje svih građana na načelima dobrovoljnosti, inkluzivnosti i aktivizma. Javno savjetovanje je otvoreno do 6. lipnja 2020. godine, na sljedećim poveznicama: Program i Operativni plan provedbe....
Raspisan izvanredni javni poziv Fonda Riječko iskustvo za riječku izvrsnost – smjer ZAJEDNO

Raspisan izvanredni javni poziv Fonda Riječko iskustvo za riječku izvrsnost – smjer ZAJEDNO

Zaklada Sveučilišta u Rijeci 30. travnja 2020. raspisala je Javni poziv Fonda Riječko iskustvo za riječku izvrsnost – Smjer ZAJEDNO, s ciljem što brže i efikasnije potpore volonterskim aktivnostima koje rješavaju novonastale i dokidaju moguće nove potrebe uslijed situacije nastale pandemijom COVID-19. Na sljedećim poveznicama dostupna je natječajna dokumentacija – Javni poziv, prijavni obrazac i obrazac proracuna. Sve ostale detalje možete pronaći na web stranici...
Dokumenti za organizacije – volontiranje tijekom krize

Dokumenti za organizacije – volontiranje tijekom krize

Hrvatski centar za razvoj volonterstva preveo je i prilagodio hrvatskom kontekstu i zakonodavstvu, razne informacije vezane uz rad s volonterima i volonterkama tijekom  krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19. Radi se o korisnim informacijama za organizatore volontiranja o tome kako prilagoditi menadžment volonterskog programa ovome kontekstu, kako osigurati dobrobit volontera/ki tijekom pandemije, zašto je važno provjeriti volontere/ke i kako to učiniti.  Dokumente možete pronaći na web stranici Hrvatskog centra za razvoj volonterstva. Dokumente je izradila organizacija Volunteer...
Volontirajte u KBC-u Rijeka!

Volontirajte u KBC-u Rijeka!

Volonteri/ke u KBC Rijeka su dobrodošli! KBC Rijeka na lokalitetima (KBC Rijeka, Sušak i Kantrida) traži INFO volontere/ke (10-15 volontera i volonterki s obzirom na trenutačne potrebe). Opis  volonterske pozicije: Dobrodošlica pacijentima, njihovoj pratnji i drugim osobama te informiranje pacijenata o bolničkim uslugama, odijelima i njegovim lokacijama, Pratnja istih do tražene lokacije ako je to potrebno, Informiranje osoba s invaliditetom o ulazima u bolničke zgrade s prilagođenim prilazom za invalidska kolica te postojećim liftovima, Pomoć u informiranju/orijentaciji korisnika usluga o lokacijama drugih organizacijskih jedinica na lokalitetima Rijeka, Sušak i Kantrida, Pomoć zaposlenicima KBC-a Rijeka koja ne uključuje sudjelovanje u njezi pacijenata niti sudjelovanje u pružanju zdravstvene skrbi (pomoćni poslovi). Svaki volonter/ka s početkom volontiranja potpisuje ugovor o volontiranju, ima podršku mentora/ica koji ga upućuju u rad/bolničke protokole, dobiva volontersku iskaznicu, oznake – majicu i kapu, zaštitnu opremu i edukaciju o zaštiti od infekcije  Covid 19 te marendu, također volonteri/ke su osigurani te dobivaju karte za javni, lokalni prijevoz. Od volontera/ke se očekuje 3-4 sata volontiranja dnevno, i više ako ste u mogućnosti, uglavnom u jutarnjim satima od 7 do 11, te u popodnevnoj smjeni od 11 do 14 sati s obzirom da tada najviše pacijenta/ica traži usluge bolnice i postoji potreba za njihovim boljim informiranjem.  Volonterima i volonterkama se izdaju potvrde o volontiranju i vodi se evidencija volonterskih sati. Koordinatorice volontera/ki su na raspolaganju za sva pitanja u vezi volontiranja u KBC Rijeka. Niže u pozivu možete vidjeti edukaciju i podršku koja će vam biti na raspolaganju, koje osobine /kvalifikacije trebate imati i koje kompetencije ćete steći. Kako biste se prijavili, potrebno je ispuniti prijavni obrazac koji se nalazi...
Upitnik MDOMSP-a za organizatore volonterskih aktivnosti vezanih uz pandemiju i potres

Upitnik MDOMSP-a za organizatore volonterskih aktivnosti vezanih uz pandemiju i potres

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve organizatore volonterskih aktivnosti vezanih uz pandemiju koronavirusa ili potres u Zagrebu na popunjavanje upitnika . Prepoznajući izvanredne napore koje organizatori volontiranja i volonteri/ke ulažu kako bi barem malo olakšali situaciju nastalu kao posljedicu koronavirusa i potresa u Zagrebu, Ministarstvo je odlučilo napraviti bazu organiziranih volonterskih aktivnosti. Spomenuta baza bit će objavljena na web stranici Ministarstva i redovito ažurirana kako bi se stvorila jedinstvena točka informiranja za građanke i građane o dostupnim oblicima volonterske pomoći diljem Republike Hrvatske te eventualnim potrebama za dodatnim volonterima i volonterkama. Molimo organizatore volontiranja da ispune upitnik i time doprinesu vidljivosti i promoviraju važnost svojih volonterskih aktivnosti, ali i značaj volontiranja za društvo...
Objavljen izvještaj o radu volonerskih centara u 2019.!

Objavljen izvještaj o radu volonerskih centara u 2019.!

Hrvatski centar za razvoj volonterstva  sakupio je informacije i podatke o radu u području volonterstva za 2019. godinu, od ukupno 21 lokalnih i regionalnih volonterskih centara. Godišnji izvještaj o radu volonterskih centara u 2019. godini napravljen je kao infografika i pogledati ga možete ovdje. Hrvatski centar za razvoj volonterstva doprinosi izgradnji otvorenog, demokratičnog i vitalnog društva koje počiva na aktivnom sudjelovanju građana. Osnovna misija Centra je predvoditi razvoj i pružiti podršku jačanju resursa za afirmaciju volonterstva u Republici Hrvatskoj. Centar doprinosi razvoju volonterstva u Republici Hrvatskoj kroz promociju i zagovaranje vrijednosti volonterstva, utjecaj na javne politike i pravno okruženje, uspostavljanje i praćenje standarda kvalitete rada volonterskih centara, kreiranje kvalitetnih edukacijskih programa u području volonterstva, postavljanje standarda kvalitete u provedbi volonterskih programa, iniciranje i afirmaciju inovativnih politika u razvoju volonterstva. Hrvatski centar za razvoj volonterstva (ranije Hrvatska mreža volonterskih centara) nastao je suradnjom regionalnih volonterskih centara (Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Udruge za razvoj civilnog društva Smart iz Rijeke, Volonterski centar Zagreb i Volonterski centar Split udruge MI) s namjerom da se na temelju dobrih praksi uspostave jedinstveni standardi rada na razvoju volonterstva na nacionalnoj razini, proširi mreža volonterskih centara, kao i da se povezivanjem resursa postigne snažniji...
IAVE webinari o utjecaju koronavirusa na volontersku zajednicu

IAVE webinari o utjecaju koronavirusa na volontersku zajednicu

IAVE – Međunarodna organizacija za razvoj volonterstva osmislila je niz webinara koji se tiču teme koronavirusa i njegovog utjecaja na volontersku zajednicu. Prvi u nizu webinara naziva Sigurnost i zdravlje volontera održao se 25.3.2020. Voditelj webinara bio je Stuart Garland iz organizacije Volunteer Ireland, a snimku webinara možete pronaći ovdje: Drugi planirani webinar Koordiniranje virtualnih volontera tijekom pandemije održan je u petak, 27.3.2020., na temu primjera i prakse digitalnog volontiranja kao i informacija o alatima i metodama za učinkovito virtualno koordiniranje volontera. Webinar je koji je održala izraelska volonterska mreža, a s nama su podijelili neke od alata koji im olakšavaju koordiniranje volontera koji volontiraju od kuće, a možete ih pronaći ovdje . Snimka webinara dostupna je ovdje.  2. travnja održan je webinar na kojem se moglo saznati što očekuje zemlje koje su tek u prvi fazama epidemije i kako, uz pomoć volonterstva, mogu na izazove odgovoriti efikasnije. Iskustva su podijelili Flora Chung, iz Agencije za volonterstvo (Hong Kong) i Lenard Pattiselanno, iz  Nacionalnog centra za volonterstvo i filantropiju (Singapur). Snimku tog webinara pronađite ovdje. Webinar o tome kako se mladi mogu uključiti u olakšavanje ove koronakrize održan je 7. travnja, Steve Culbertson, predsjednik i izvršni direktor Youth service America (SAD) ponudio je svoj uvid u mobilizaciju mladih volontera/ki kao odgovor na krizu. Mladi igraju vitalnu ulogu u globalnoj volonterskoj zajednici. Usred pandemije koronavirusa, mladi volonteri promatraju inovativne načine pomoći svojim zajednicama, posebno onima koji su u najvećem riziku. Webinar pogledajte ovdje.  14. travnja održan je webinar pod nazivom “Jačanje otpornosti kroz volontiranje”. Zajednice širom svijeta bore s koronavirusom. U takvo vrijeme nesigurnosti postajemo više podložni stresu, strahu i osjećaju izolacije. Međutim, volontiranje može igrati ogromnu ulogu...