Općenito o organizatoru volontiranja:

Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji neprofitna je udruga koja od 2006. godine provodi razne edukativne i kreativne programe s djecom i za djecu na području Općine Matulji. Foliot je mjesto edukacije i kreativnog izražavanja djece koja na jednom mjestu okuplja profesore/ice, plesne, likovne i glazbene pedagoge/inje koji/e kroz različite radionice dopuštaju djeci da se izraze, kreativno i slobodno, kroz ples, glumu, jezik, sliku. Svaka je radionica, na svoj način, osim prilike za učenje ujedno i dobra platforma za razvijanje samostalnosti, kreativnosti, slobode u izražavanju, međusobnog uvažavanja i razumijevanja. Udruga kroz svoje radionice trenutno okuplja više od 100 djece uzrasta od 3 do 18 godina, a razne programe i događaje koje organiziramo tijekom godine poprati više od 300 djece i roditelja.

Područje djelovanja:

Planiranje, priprema i provedba aktivnosti za djecu i mlade.

Profil korisnika:

Djeca predškolskog i školskog uzrasta te mladi.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • pomoć u izvođenju redovnih radionica (kreativna, engleski jezik, talijanski jezik, ples, filmska, dramska)
  • pomoć u izvođenju projektnih aktivnosti (kulinarske, eko radionice)
  • planiranje, priprema i provedba vikend radionica
  • podrška u kreiranju novih sadržaja

Komentar koordinatora volontera:

Volontirajući u Foliotu volonteri/ke imaju priliku stjecati iskustvo u radu s djecom i mladima, razvijati vlastite potencijale, ali i povezivati se s ostalima koji rade u području kulture, umjetnosti te odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Kastavska cesta 4, 51211 Matulji

Telefon: 051/568-584

E-mail: udruga.foliot@gmail.com

Web: www.foliot.hr

Društvene mreže: Facebook stranica

Dodatni info:

Rado ćemo porazgovarati sa svima koji smatraju da svojim idejama, vještinama te željom i voljom mogu doprinijeti radu naše Udruge stoga se ne ustručavajte pisati na našu e-mail adresu, zvati na telefon ili javiti nam se porukom na Facebook stranici.