Centar za rehabilitaciju Rijeka

Područje djelovanja:

Zdravstvo i socijalna skrb.

Profil korisnika:

Odrasle osobe s invaliditetom.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • kreativne radionice s korisnicima centra (npr. glazbena, likovna, dramska i sl.)
  • uređenje okoliša
  • sportske/rekreacijske aktivnosti
  • izlasci i šetnje s korisnicima (odlasci na kave, u kino, kazalište i sl.)
  • pomoć oko svakodnevnih aktivnosti u Centru
  • pomoć oko njege korisnika
  • pomoć u provođenju fizikalne terapije

Koordinator volontera: Tamara Dukić Milohanić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Kozala 77/B, 51000 Rijeka

Telefon: 051/506-360

Fax: 051/506-375

E-mail: crpa@ri.t-com.hr, tamaradukic@hotmail.com

Web: www.rehabilitacija-rijeka.com

Dodatni info:

Udaljenost od centra Rijeke: 5 km
Broj autobusne linije: 4 i 11 (Autotrolej)
Polazište autobusa: sve stanice u centru Rijeke