Općenito o organizatoru volontiranja

Centar za rehabilitaciju Rijeka  javna je ustanova  socijalne skrbi  koja se bavi pružanjem usluga odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s autizmom. Socijalne usluge obuhvaćaju smještaj, poludnevni boravak, organizirano stanovanje, psihosocijalnu rehabilitaciju, njegu  i brigu o zdravlju i dr.

Centar svoje usluge pruža na četiri lokacije:

  1. U sjedištu Centra za rehabilitaciju Rijeka, Kozala 77b, Rijeka
  2. Podružnici Pulac, Pulac 26, Rijeka
  3. Podružnici Kraljevica-Oštro, Šetalište V. Nazora, Kraljevica
  4. Dislociranoj jedinici na Krku, Stjepana Radića 1, 51500 Krk
  5. Organiziranom stanovanju na 11 lokacija – Zamet, Krnjevo, Krimeja, Drenova, Vežica, Lovran, Potok, Belveder, Matulji

Područje djelovanja:

Socijalna skrb.

Profil korisnika:

Odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, djeca s teškoćama u razvoju od 7 do 21 godine i odrasle osobe s autizmom.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

   U sjedištu Centra za rehabilitaciju Rijeka na adresi Kozala 77 b, u vremenu od 16:30 do 18:00      

  • društvene igre, kreativne radionice (likovne, glazbene, dramske) ili po dogovoru;

Tijekom ljeta (srpanj i kolovoz) podrška i pomoć   stručnim djelatnicima (fizioterapeutima) Centra za rehabilitaciju Rijeka kod odlazaka na more s korisnicima na invalidsku plažu Kostanj između Bivia i Preluka.

–   Podružnica Pulac–  u prijepodnevnim satima, od 9:30 do 11:30 sati

  • šetnje, društvene igre, sportske igre, kreativne radionice (likovne, glazbene, dramske)  razgovori, druženje ili po dogovoru

–   Podružnica Kraljevica-Oštro – u poslijepodnevnim satima od 16:00 do 18:00 sati

  • šetnje, kreativne radionice (likovne, glazbene, dramske) ili po dogovoru;

–   Organizirano stanovanje na području:  Zamet, Krnjevo, Krimeja, Drenova, Vežica, Lovran, Potok, Belveder, Matulji – u poslije podnevnim satima od 16:oo do 18:oo sati

  • odlasci u šetnje, frizeru, lokalni kafić, kulturna i sportska događanja, trgovine, crkvu ili po dogovoru;

Komentar koordinatora volontera:

Volontiranje mijenja svijet na bolje. I ti želiš volontirati?

Nazovi nas, veselimo se tvom dolasku?

Koordinator volontera : Violeta Čelan

Telefon: +385997122117

E-mail: violeta.celan@yahoo.com

Podaci o organizatoru volontiranja:

Centar za rehabilitaciju Rijeka

Kozala 77b, 51000 Rijeka

E-mail: crpa@ri.t-com.hr 

Telefon 051 506 360

Fax : 051 506 375