SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Područje djelovanja:

Udruga pruža pomoć žrtvama svih oblika nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. U sklopu Udruge djeluje psihološko i pravno savjetovalište za žrtve nasilja. Osim toga, Udruga aktivno  radi na prevenciji nasilja i promicanju tolerancije te podizanju svijesti u zajednici  o problemu nasilja i važnosti zaštite ljudskih prava, s posebnim naglaskom na prava žrtava nasilja.

Profil korisnika:

Žrtve svih oblika nasilja.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • sudjelovanje u organizaciji i provedbi javnih akcija i manifestacija s ciljem osvješćivanja problema nasilja i zaštite prava žrtava,
  • sudjelovanje u radu volonterskog Pravnog tima (asistiranje u pružanju primarne besplatne pravne pomoći, pisanje članaka pravne tematike relevantnih za žrtve nasilja za online Savjetovalište, sudjelovanje u Pravnom čitateljskom klubu i sl.),
  • administrativno-tehnički poslovi.

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Verdijeva 11, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-888, 091/211-8881

Predsjednica udruge: Tina Kovačić ( 091/211-8882 )

Fax: 051/211-611

E-mail: centar@sos-rijeka.org

Web: www.sos-rijeka.org