Udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava djeluje od 1991. godine te je najstarija udruga za pomoć žrtvama nasilja u Rijeci. Ciljevi Udruge su: promicanje, razvitak, unapređenje i pružanje pomoći i podrške žrtvama svih oblika nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama; prevencija nasilja te promicanje tolerancije i građanske svijesti o ljudskim pravima te zaštiti i promicanju istih; pružanje besplatne pravne pomoći; promocija i poticanje na volontiranje u zajednici te poticanje na aktivno sudjelovanje u društvu. Navedene ciljeve ostvarujemo kroz pružanje psihosocijalnih usluga u lokalnoj zajednici i šire, među kojima se ističe pružanje besplatne primarne pravne i psihološke pomoći i podrške žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja. Udruga provodi aktivnosti edukacije i informiranja kroz održavanje predavanja, radionica, tribina i okruglih stolova te zagovara promjene koje bi bolje štitile žrtve nasilja na razini zakona i javnih politika. Kroz godine su se tako razvila četiri međusobno povezana i kroz projekte isprepletena programska područja: 1) Pružanje pomoći i podrške žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja; 2) Prevencija i edukacija; 3) Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene; 4) Društvo nenasilja.

Područje djelovanja:

Demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, socijalna djelatnost i zaštita zdravlja.

Profil korisnika:

Žrtve svih oblika nasilja.

Aktivnosti u koje se volonteri i volonterke mogu uključiti:

Volonterkama je omogućeno uključivanje u gotovo sve aspekte rada Udruge – od provedbe edukacija i aktivističkih intervencija, preko organizacije integracijskih aktivnosti do logističkih poslova. Osobe se u Udrugu ne mogu uključiti kao pružateljice savjetodavnih usluga. U nastavku su nabrojane volonterske pozicije na koje se zainteresirane mogu prijaviti:

Naziv volonterske pozicije: “KESI” – Kreatorica sadržaja za Instagram

Volonterka radi na povećanju vidljivost rada Udruge; kvalitetu i kvantitetu objava na društvenim mrežama s naglaskom na Instagram. Volonterka najmanje jednom tjedno izrađuje objavu za društvene mreže u dogovoru s koordinatoricom volonterki, a o temama vezanim uz rad Udruge. Osoba će imati mogućnost rada u otvorenom i pozitivnom okruženju, steći iskustvo djelovanja u Udruzi, biti dio online aktivizma, ojačati vlastite kompetencije za rad s informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i druga znanja kroz suradnju s radnim timom.

Naziv volonterske pozicije: “APA” – Asistentica u preventivno-edukativnim aktivnostima

Volonterka doprinosi osiguranju kvalitete i učinkovitost rada s mladima u području prevencije rodno uvjetovanog nasilja. Volonterka povremeno, u dogovoru s Koordinatoricom preventivno-edukativnih programa, sudjeluje u pripremi i provedbi edukacija i radionica u školama ili Udruzi. Osoba će imati mogućnost rada u otvorenom i pozitivnom okruženju, steći iskustvo djelovanja u udruzi, biti dio preventivno-edukativnog programa koji u fokusu ima rad s mladima, ojačati vlastite kompetencija i znanja kroz suradnju s radnim timom.

Naziv volonterske pozicije: “ORA” – Organizatorica integracijskih aktivnosti

Volonterka povećava organizacijske kapacitete Udruge kroz logističku pripremu aktivnosti za korisnice, radnice i članice Udruge. Od volonterke se očekuje da povremeno, u dogovoru s koordinatoricom volontiranja, sudjeluje u pripremi i provedbi integracijskih aktivnosti u Udruzi. Osoba će imati mogućnost rada u otvorenom i pozitivnom okruženju, steći iskustvo djelovanja u Udruzi, kao i u organizaciji integracijskih aktivnosti, ojačati vlastite kompetencija i znanja kroz suradnju s radnim timom.

Naziv volonterske pozicije: “VOY” – Voditeljica trauma osviještene yoge

Volonterka doprinosi povećanju kvalitete provođenja slobodnog vremena za žene koje su preživjele obiteljsko, partnersko i/ili seksualno nasilje. Volonterka najmanje jednom tjedno, u dogovoru s korisnicama i radnicama Udruge, održava sat yoge u prostoru Udruge. Osoba će imati mogućnost rada u otvorenom i pozitivnom okruženju, steći iskustvo djelovanja u Udruzi, steći iskustvo u provedbi satova yoge za osobe koje su preživjele obiteljsko, partnersko i seksualno nasilje, ojačati vlastite kompetencija i znanja kroz rad s korisnicama i radnicama Udruge.

Naziv volonterske pozicije: “ALZO” – Aktivistkinja u lokalnoj zajednici

Volonterka doprinosi građanskom aktivizmu i razvoju feminističkog pokreta u lokalnoj zajednici. Volonterka povremeno, u dogovoru s koordinatoricom volonterki, sudjeluje u javnim akcijama / prosvjedima ili drugim aktivističkim momentima u lokalnoj zajednici te sudjeluje u njihovoj organizaciji. Osoba će imati mogućnost rada u otvorenom i pozitivnom okruženju, steći iskustvo djelovanja u Udruzi, biti dio šire aktivističke scene u Rijeci te tako utjecati na pozitivne društvene promjene.

Naziv volonterske pozicije: “ARHA” – Arhivarka feminističkog pokreta

Volonterka pomaže u praćenju utjecaja Udruge u lokalnoj zajednici. Od volonterke se očekuje da redovito, u dogovoru s koordinatoricom volonterki, prati rad Udruge kroz izradu fotografija, tekstova i videozapisa te isto digitalizira, pohranjuje i arhivira. Osoba će imati mogućnost rada u otvorenom i pozitivnom

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Verdijeva 17, 51000 Rijeka

Telefon: 051/211-888

E-mail: centar@sos-rijeka.org

Web: www.sos-rijeka.org

www.facebook.com/SOSRijeka/

@sos_rijeka