Dom za odrasle osobe “Turnić”, Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom Turnić je ustanova socijalne skrbi koja pruža uslugu stalnog smještaja psihički bolesnim odraslim osobama. Trenutno u Domu živi 75 korisnika u dobi od 26 do 88 godina . Program rada Doma prilagođen je raznolikim potrebama korisnika s ciljem psihosocijalne rehabilitacije, osamostaljivanja, uključivanja u život zajednice i destigmatizacije. U svom programu […]

Dječji dom “Tić” Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dječji dom «Tić» Rijeka je ustanova socijalne skrbi čija je osnovna djelatnost zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Objedinjuje program poludnevnog boravka, savjetovalište i preventivnu djelatnost. Program poludnevnog boravka pruža psihosocijalnu pomoć, pomoć pri učenju i usluge dnevnoga boravka korisnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, korisnicima bez roditelja, korisnicima koje roditelji zanemaruju […]

Grad Rijeka – Mjesni odbor Kantrida

Općenito o organizatoru volontiranja: Mjesni odbor Kantrida je najneposredniji oblik udruživanja građana u cilju ostvarivanja osnovnih potreba u svakoj zajednici. Područje djelovanja: Uključivanje građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa. Profil korisnika: Građani MO Kantrida i cijelog grada Rijeke. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: uređenje okoliša ekološko edukativne akcije […]

Umjetnička organizacija kreativni laboratorij suvremenog kazališta “Krila”

Općenito o organizatoru volontiranja: Vizija KRILA jest stvaranje istraživačkog ozračja, stvaralačkog prostora i surađivačke dinamike u polju suvremenog kazališta i performansa u Rijeci kao i razvijanje grada i regije u snažan i vibrantan centar novih kazališnih i izvedbenih strujanja, povezan s europskim i svjetskim centrima te umjetnosti. Misija KRILA jest: pružati kontinuiranu i stručnu edukaciju […]

Društvo “Naša djeca” Opatija

Općenito o organizatoru volontiranja: Društvo „Naša djeca“ Opatija nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi, a čiji se rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske te željama i potrebama djece i roditelja. Pri DND-u Opatija djeci nudimo […]

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka javna je ustanova socijalne skrbi koja osigurava stalni i privremeni smještaj te cjelodnevni i poludnevni boravak djece i mladih koji iskazuju odstupanja na planu ponašanja te njihov prihvat, zbrinjavanje i pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći. U Domu se izvršavaju i sudske odgojne mjere upućivanja […]

Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe “Oaza”

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga provodi programe usmjerene zaštiti beskućnika i socijalno osjetljivih osoba te prevenciji socijalne izolacije i rizičnih ponašanja. Područje djelovanja: odgoj i obrazovanje socijalna skrb program prihvatilišta za beskućnike Profil korisnika: Punoljetni građani. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: 1. Odgojno obrazovni programi: pomoć u učenju sudjelovanje u grupnim aktivnostima (gluma, […]

Centar za pružanje usluga u zajednici “Izvor”, Selce

Općenito o organizatoru volontiranja: Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce pruža socijalne usluge djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja i bez odgovarajuće roditeljske skrbi te biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. Trenutno je u uslugu poludnevnog boravka uključeno 53 djece na dvije lokacije, u Selcu i Brinju. Područje djelovanja: Skrb o djeci bez […]

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe “Braća Mažuranići” – Novi Vinodolski

Općenito o organizatoru volontiranja: Dom za djecu „Braća Mažuranići“ ustanova je Ministarstva socijalne politike i mladih koja skrbi o djeci i mladima izvan vlastite obitelji. Područje djelovanja: Socijalna skrb. Profil korisnika: Djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: osmišljavanje , planiranje i pripremanje aktivnosti vezanih uz aktivno provođenje slobodnog […]

Pula Film Festival

Općenito o organizatoru volontiranja: Pula Film Festival javna je ustanova u kulturi koja je zadužena za: pripremanje i ostvarenje Festivala igranog filma u Puli, vođenje Kina Valli, organizaciju raznovrsnih kulturno-umjetničkih programa te pružanje vrsne logističko-tehničke potpore najzahtjevnijim programima i spektaklima. Područje djelovanja: Kultura, Filmska umjetnost, Festival, Kinoprikazivačka djelatnost. Profil korisnika: djeca mladi studenti odrasli umirovljenici […]

Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga za terapijsko jahanje „Pegaz“ osnovana je 2001.godine s ciljem provedbe aktivnosti i terapije pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Od 2012.godine Udruga, uz terapijsko jahanje, proširuje svoju djelatnost na pedagoški rad u prirodi, terapijsko vrtlarenje te rekreativno jahanje za […]

O Volonterskom centru Rijeka

Udruga za razvoj civilnog društva SMART, 2005. godine započela je sa sustavnim pristupom razvoju volonterstva i programom Volonterskog centra Rijeka. Više >>>