Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Udruga PaRiter)

Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Udruga PaRiter)

Općenito o organizatoru volontiranja:

Udruga je osnovana s ciljem podizanja svijesti, kako o ljudskim pravima, tako i o građanskom aktivizmu te ulozi i obavezama pojedinca u i prema društvu. Naša želja je aktivno djelovati u lokalnoj zajednici te utjecati na stvaranje aktivnog građanstva, koje je preduvjet svakom uspješnom demokratskom procesu. Naš cilj je educirati, informirati i osvijestiti problematiku ljudskih prava, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, kroz projekte, radionice, građanske akcije, ali i primjere dobre prakse iz drugih gradova i zemalja. Posebnu pažnju PaRiter posvećuje odgoju, edukaciji informiranju mlađih naraštaja, koji su preduvjet za stvaranje zdravog i aktivnog društva, svjesnog svoje uloge, ali i obaveza prema društvu i pripadnicima društva u kojem žive.

Područje djelovanja:

Ljudska prava, ženska prava, aktivizam.

Profil korisnika:

Djeca, mladi, studenti, odrasli, umirovljenici, žene, ranjive skupine.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

Volonteri/ke se mogu uključiti za rad na sljedećim područjima:
– dokumentacija događanja (fotografiranje, snimanje)
– kao asistent/ica pri organizaciji događaja
– kao informator/ica
– kao suradnik za PR i marketing (komunikacija putem društvenih mreža, kontaktiranje i održavanje postojeće suradnje i komunikacije s ciljanim skupinama kao i proširivanje iste na nove korisnike, povremeni prijevod materijala na engleski jezik ili sa engleskog na hrvatski)

Vremenski okvir:
Poželjno je sudjelovanje unutar perioda 3 – 12 mjeseci cca. 4 sati tjedno (moguće povećanje s obzirom na specifične zahtjeve projekta).

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Gornja Vežica 7, 51000 Rijeka

Telefon: 091/893-7070

E-mail: udrugapariter@gmail.com

Web: www.pariter.hr