Uljepšaj boravak djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom u Fortici

Uljepšaj boravak djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom u Fortici

Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica je ustanova socijalne skrbi koja trajno brine o 49 korisnika s višestrukim invaliditetom – djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Uz pružanje usluga smještaja, medicinske skrbi, rehabilitacijskih programa, psihološke podrške korisnicima i njihovim obiteljima svakodnevno se osmišljavaju razne aktivnosti za podizanje kvalitete života korisnika i korisnica. U tu svrhu, u potrazi su za 10 volonterki i volontera za sudjelovanje u raznim aktivnostima provođenja slobodnog vremena korisnika /ca Ustanove. Volonteri/ke su  potrebni u jutarnjim terminima, otprilike od 9:00 do 12:00 sati, dnevno 2-3 sata volontiranja. Putne troškove nažalost ne mogu pokriti. Aktivnosti koje obavljaju su isključivo vezane uz provođenje slobodnog vremena korisnika/ca uz pratnju/nadzor stručnih djelatnika/ca Ustanove. Tu se ubrajaju šetnje s korisnicima po Ustanovi/oko Ustanove, zatim čitanje priča ili obični razgovori s korisnicima u njihovim sobama koji su im od neprocjenjive važnosti. Kada su vrućine, i vrijeme kupanja u moru, aktivnosti volontera/ki su fizička ispomoć prilikom transfera korisnika/ca u more i boravak u moru s njima, naravno uvijek u timu sa stručnim djelatnicima/ama Ustanove. Zatim sudjelovanje u rođendanskim proslavama i obilježavanjima bitnijih datuma u godini, pomoć prilikom pripreme prostora za slavlje, pjesma i ples s korisnicima… Od traženih znanja i vještina volontera  jedino što očekuju jest otvorenost prema timskom radu i osjetljivost na potrebe osoba s invaliditetom. Sva pitanja i vašu prijavu možete uputiti na valentina.ahel@gmail.com ili fizio.fortica@gmail.com ili na broj telefona 091 9482 586 (Valentina Ahel). ...
Priručnici i drugi resursi za provedbu učenja zalaganjem u zajednici (Service -Learning)

Priručnici i drugi resursi za provedbu učenja zalaganjem u zajednici (Service -Learning)

Posljednje dvije i pol godine istraživali smo metodu učenja zalaganjem u zajednici odnosno aktivno spajali učenje i volontiranje, kroz Erasmus+ projekt EDUVOL – Volontiranje kao prilika za učenje. Učenje zalaganjem u zajednici je metoda poučavanja putem koje mladi, kroz aktivnosti u zajednici, uče nove vještine i znanja. Koncept je sličan volontiranju, no, za razliku od volontiranja, u ovoj metodi učenje je planirano, odnosno ciljevi učenja postavljeni su unaprijed i pomno se prati napredak kroz aktivnosti refleksije. Još jedna specifičnost ovoga koncepta jest što mladi preuzimaju glavnu ulogu! Učenje zalaganjem u zajednici može se provoditi u formalnom sustavu obrazovanja kao i u neprofitnim organizacijama. Projekt je bio usmjeren mladima i osobama koje rade s mladima, bilo u formalnom sustavu obrazovanja ili neformalno kroz organizacije civilnog društva. Kroz projekt osmislile smo niz alata putem kojih se želi povećati kompetencije i mogućnosti mladih da u potpunosti sudjeluju u svom društvu (na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini): 1) Trening za radnike/ce s mladima u području učenja zalaganjem u zajednici, 2) Učenje zalaganjem u zajednici u radu s mladima – Priručnik za radnike/ce s mladima,  3) Projekti učenja zalaganjem u zajednici – Priručnik za mlade,  4)  Webinar o učenju  zalaganjem u zajednici – grafički facilitiran uvod o učenju zalaganjem u zajednici (karte i mapa projekta učenja zalaganjem u zajednici) te interaktivni video.  Projekt EDUVOL financiran je kroz program Erasmus+ u iznosu od 140.339,00 Eura, a provode ga Platforma volonterskih centara i organizacija iz Slovačke, Pro Vobis iz Rumunjske, Volunteering Hungary iz Mađarske, Volonterski centar Varšava iz Poljske te Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka iz...
Javna ustanova Nacionalni park Risnjak

Javna ustanova Nacionalni park Risnjak

Općenito o organizatoru volontiranja: U zaleđu grada Rijeke i Kvarnerskog priobalja, na sjeverozapadnom području Gorskog kotara prostire se Nacionalni park Risnjak. Područje Risnjaka je zbog svoje iznimne ljepote i brojnih prirodnih fenomena godine 1953. proglašen nacionalnim parkom. Na površini od 64 km² susrećemo mnoštvo prirodnih pojava osebujne ljepote, prašumske predjele, netaknute planinske vrhove, sačuvane gorske livade, dinarski krš specifične hidrografije i oblika. Osnovni podaci o Nacionalnom parku Risnjak: Površina: 6350 ha Najviša točka: 1528 m – Vrh Risnjaka Najniža točka: 290 m – Kupska dolina Temeljni fenomen zaštite: šuma i hidrogeološki spomenik prirode – izvor Kupe Županija: Primorsko-goranska Područja gradova: Delnice, Čabar i Bakar Područja općina: Lokve i Čavle snažna klimatska i vegetacijska pregrada između Hrvatskog primorja i kopnenih dijelova Hrvatske najznačajniji primjer visinskog vegetacijskog raščlanjenja Hrvatske najljepše izražen fenomen vegetacije ponikvi prirodna veza između Alpa i balkanskih planina prirodno stanište sve tri velike europske zvijeri (medvjed, vuk i ris) 1148 vrsta i podvrsta flore Područje djelovanja: Park ima prvenstveno zadaću očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, a osnovna namjena mu je znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna. Profil korisnika: Punoljetne osobe koje su voljne volontirati u zaštićenom području i na taj način očuvati prirodne ljepote. Poželjna je fizička spremnost za sudjelovanje u programima, jer se većina aktivnosti odvija na terenu. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: U Nacionalnom Parku Risnjak volonteri se mogu uključiti u različite volonterske aktivnosti koje su opisani u nastavku. Programi su namijenjeni za skupinu volontera/ki, uz ograničen broj, te u unaprijed određenim terminima. U slučaju lošijeg vremena, a program zahtijeva pretežito terenski rad, termini će se pomaknuti sukladno dogovoru s prijavljenim volonterima/kama. Izrada šindre – tradicionalnog drvenog...
Volontiraj u Nacionalnom parku Risnjak!

Volontiraj u Nacionalnom parku Risnjak!

U zaleđu grada Rijeke i Kvarnerskog priobalja, na sjeverozapadnom području Gorskog kotara prostire se Nacionalni park Risnjak. Područje Risnjaka je zbog svoje iznimne ljepote i brojnih prirodnih fenomena godine 1953. proglašen nacionalnim parkom. Na površini od 64 km² susrećemo mnoštvo prirodnih pojava osebujne ljepote, prašumske predjele, netaknute planinske vrhove, sačuvane gorske livade, dinarski krš specifične hidrografije i oblika. U Nacionalnom Parku Risnjak volonteri i volonterke se mogu uključiti u različite volonterske pozicije koje su opisane u nastavku. Volontiranje je namijenjeno skupini volontera/ki, uz ograničen broj, te u unaprijed određenim terminima. U slučaju lošijeg vremena, a program zahtijeva pretežito terenski rad, termini će se pomaknuti sukladno dogovoru sa prijavljenim volonterima i volonterkama. Pridružite se i volontirajte u Nacionalnom parku Risnjak i iskušajte se u raznim volonterskim pozicijama koje nude, u određenim terminima, od proljeća do jeseni. Volonteri i volonterke mogu dobiti  besplatan smještaj u hostelu koji se nalazi u centru Crnog Luga, nedaleko od uprave parka te jedan topli obrok i prijevoz do mjesta volontiranja unutar Parka. 1. Izrada šindre – tradicionalnog drvenog pokrova u Gorskom kotaru • Volonteri/ke će uz obuku, nadzor i pomoć mentora na terenu izrađivati drvenu šindru – tradicionalni pokrov na lokalitetu Parka – korištenjem tradicionalnih alata. • Program doprinosi očuvanju kulturne baštine te estetskom i funkcionalnom uređenju Upravne zgrade Parka te postojećih pomoćnih objekata i putokaza u Parku. Također, doprinosi očuvanju prirodnog izgleda Parka proizvodnjom prirodnog građevinskog materijala koji se uklapa u okoliš. OTVORENI TERMINI U 2022. GODINI: 1. termin: 06.06.2022. – 17.06.2022. (6 volontera/ki) 2. termin: 05.09.2022. – 16.09.2022. (6 volontera/ki) 2. Održavanje gorskih livada • Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima će se sa jednostavnim, nemotoriziranim alatima...
Volontiraj u Udruzi za gastronomsku i kulturnu baštinu „Taste of Adriatic”

Volontiraj u Udruzi za gastronomsku i kulturnu baštinu „Taste of Adriatic”

Udruga za gastronomsku i kulturnu baštinu „Taste of Adriatic“ bavi se promicanjem, razvitkom i unapređenjem gastronomije u Hrvatskoj i svijetu; promicanjem kulture prehrane; istraživanjem povijesti prehrane i gastronomske baštine; poticanjem studija o hrani i kulture gastronomskog sjećanja; očuvanjem tradicionalne gastronomije kao nematerijalnog kulturnog dobra i okosnice razvoja ruralnih područja. Udruga počiva na portalu Taste of Adriatic na kojemu se objavljuju sadržaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Prepoznajući važnost kulture volontiranja i razvoja volonterstva u Hrvatskoj, Udruga je odlučila otvoriti volonterske pozicije kako bi se ciljevi udruge ostvarili na što bolji način  u lokalnim zajednicama. Ujedno, traže potencijalne nove ideje i novu energiju za njihov rad, širenje mreže ljudi koji su zainteresirani za gastronomsku baštinu i dodatnu podršku njihovom radu. Volonteri i volonterke će biti koordinirani od strane predsjednika udruge koji će pružiti i sve podatke vezane za volonterski rad u Udruzi. Volonteri/ke mogu birati fleksibilno vrijeme volontiranja (najmanje dva sata tjedno), te ostvaruju sva prava i dužnosti prema Zakonu o volonterstvu. Svi su pozvani na volontiranje, ali smatramo da bi ovaj vid volontiranja bio od pomoći za profesionalno usavršavanje osoba koje su vezane uz turizam, gastronomiju, ugostiteljstvo, poljoprivredu odnosno studente tog usmjerenja. Volonteri/ke se pozivaju na uključivanje u dvije vrste volonterskog rada:           1. Stalne aktivnosti Udruge Volonteri se mogu uključiti u tekuće aktivnosti Udruge, što uključuje: posjete sajmovima i događajima vezanima za gastronomiju te izvješćivanje o tome, otkrivanje i promicanje OPG-ova, restorana i konoba, vinarija i drugih proizvodnih djelatnosti na lokalnoj razini, promicanje hrvatske gastronomije putem društvenih mreža (Facebook, Instagram, Youtube), pomoć u prevođenju sadržaja na portalu (hrvatski-engleski), autorski rad (samostalno ili uz pomoć...
Poziv za volontiranje u građanskoj inicijativi „Lada“

Poziv za volontiranje u građanskoj inicijativi „Lada“

Udruga “Vida” u sklopu projekta “Lada” – razvoj socijalnih inovacija u zajednici, kojeg provodi u partnerstvu sa Zadrugom Lada i Općinom Lokve, pokreće lokalnu građansku inicijativu na području Gorskog kotara. U inicijativu se mogu uključiti sve građanke i građani sa šireg riječkog područja i Gorskog kotara. Ako želite dio svog vremena posvetiti dobrobiti zajednice u kojoj živite kroz učenje novih stvari, stjecanje novih iskustava, znanja i vještina; dijeljenje svojih ideja vezanih uz razvoj zajednice; upoznavanje različitih ljudi i stvaranje novih prijateljstava i pomaganje onima kojima je to potrebno, pridružite se Ladinoj građanskoj inicijativi kao volonter ili volonterka na neki od sljedećih načina: 1. Rad na povezivanju raznih organizacija i pojedinaca u lokalnoj zajednici i komuniciranje s pripadnicima zajednice. 2. Osvještavanje lokalne zajednice o aktualnim problemima, predlaganje rješenja i zagovaranje aktivnog građanstva kao mogućeg rješenja. 3. Pomoć zajednici vlastitim radom i vještinama koje posjedujete (npr. pravljenje zimnice za potrebite, izrada suvenira i rukotvorina, štandiranje). 4. Volontiranje na društvenim mrežama, odnosno stvaranje sadržaja za društvene mreže. Ako ste zainteresirani za volontiranje, javite se na udrugavida.rijeka@gmail.com ili na broj telefona 051 371 089. Građanske inicijative jedan su od temeljnih alata socijalnog...
IZVJEŠTAJ Hrvatska volontira 2021.

IZVJEŠTAJ Hrvatska volontira 2021.

Kampanju Hrvatska volontira 2021. organizirao je Hrvatski centar za razvoj volonterstva, u suradnji s četiri regionalna volonterska centra (Volonterskim centrom Zagreb, DKolektivom – Volonterskim centrom Osijek, Udrugom „MI“ – Volonterskim centrom Split i Udrugom SMART – Volonterskim centrom Rijeka) te lokalnim volonterskim centrima. Nacionalna kampanja se 2021. odvila jedanaestu godinu za redom, iako se tradicionalno održavala u svibnju, zbog epidemiološke smo ju situacije proveli u rujnu. Kampanjom želimo ukazati na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. Hrvatska volontira 2021. odvijala se od 29. rujna do 2. listopada, a okupila je važnu društvenu mrežu od 2739 volontera i 132 organizatora volontiranja koji su kroz 180 volonterskih aktivnosti našim zajednicama poklonili čak 13 822 volonterska sata! Na području djelovanja Regionalnog volonterskog centra Rijeka, uključilo se 920 volontera, koji su volontirali u čak 64 aktivnsoti koje je organiziralo 40 udruga i ustanova, te su nam poklonili 4269 volonterskih sati! Pogledajte izvještaj s fotografijama ovdje.  Street art intervencije, čišćenje okoliša, podmorja i urbanih vrtova, likovne, plesne i radionice očuvanja folklorne baštine, pisanje razglednica starijim osobama, aktivnosti s ranjivim skupinama, prikupljanje potrepština za ugrožene građane, volontiranje na raznim kulturnim događanjima, pomoć u učenju, čitanje priča, šetanje pasa iz skloništa za napuštene životinje, druženje s korisnicima raznih ustanova…samo su neke od provedenih aktivnosti koje nam ukazuju da je volontiranje važna društvena mreža. 2021., između ostaloga, obilježili smo i desetu obljetnicu Europske godine volontiranja, povodom koje se naglašava nekoliko ključnih značajki modernog razumijevanja koncepta volonterstva u Europi, a to su osnaživanje, zahvalnost, inkluzivni angažman te međusektorska suradnja i dijeljenje resursa. Lejla Šehić Relić, Predsjednica Izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva...
Rezultati istraživanja “Iskustva volontiranja u krizi nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije

Rezultati istraživanja “Iskustva volontiranja u krizi nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije

Krizna stanja poput poplava, humanitarne izbjegličke krize, pandemije ili potresa jasno su pokazala važnost volonterskog angažmana. Upravo su se volonteri našli u prvim redovima zaštite ranjivih skupina, saniranja štete, socijalne i psihološke podrške, stvarajući na taj način i šireći mrežu solidarnosti kroz različite oblike povezivanja i zajedničkog djelovanja za opće dobro. Kao najčešću motivaciju za uključivanje u volonterske aktivnosti u potresom pogođenom području, krajem 2020. odnosno početkom 2021., ispitanici su naveli solidarnost prema nepoznatima, vlastite vrijednosti/uvjerenja, osjećaj zajedništva, potreba da budu pozitivan primjer drugima i kako bi se osjećali korisno. Istraživanje je obuhvatilo 255 volonterki i volontera koji su volontirali na terenu, u Sisačko – moslavačkoj županiji, nakon potresa. Analizu istraživanja možete pronaći ovdje. Istraživanje je proveo tim projekta Radius V, koji uz Hrvatski centar za razvoj volonterstva čine DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Regionalni volonterski centar Split, Volonterski Centar Udruge Smart, Volonterski Centar Zagreb CCI Hrvatska, PRONI Centar za socijalno podučavanje, ACT Grupa, Grad Rijeka, Grad Split (službena stranica) i Sveučilište u Rijeci / University of Rijeka . Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog...
Dodijeljene nagrade „Volonteri godine“!

Dodijeljene nagrade „Volonteri godine“!

Udruga za razvoj civilnog društva SMART–Volonterski centar Rijeka, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka povodom 5.12., Međunarodnog dana volontera, dodijelili su nagradu „Volonteri godine“ za 2021. godinu. Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 1985. godine i od tada se svake godine obilježava 5. prosinca, kako bi se istaknuo doprinos volonterki i volontera ekonomskom i društvenom razvoju, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Posljednjih 15 godina, Međunarodni dan volontera u Primorsko-goranskoj županiji odnosno gradu Rijeci, obilježavamo dodjelom nagrada „Volonteri godine“ kako bismo zahvalili i skrenuli pažnju na vrijeme, trud, vještine i znanje kojega volonterke i volonteri ulažu u razvoj naše zajednice i tako svojim nesebičnim djelima mijenjaju svijet na bolje. Osim volonterki i volontera, nagradom “Organizator volontiranja 2021.” nagradili smo i organizaciju koja uključuje volontere, nagradom za kvalitetan rad s volonterima/kama. Organizacije koje omogućuju volontiranje u svojim aktivnostima vrlo su važna karika u razvoju volonterstva. Nagradom za školske volonterske klubove prepoznajemo važnost promoviranja i organiziranja volonterskih aktivnosti u odgojno–obrazovnim ustanovama. Škola kao ključni nositelj odgoja i obrazovanja može imati veliku ulogu u promicanju vrijednosti koje se volontiranjem afirmiraju, kao što su sloboda izbora, solidarnost, razvoj osobnih potencijala, zaštita ljudskih prava, briga za održivi razvoj i interkulturalno učenje. Ovogodišnja tema Međunarodnog dana volontera glasi Volontirajmo sada za našu zajedničku budućnost. Tu temu možemo promatrati u kontekstu kriznih situacija koje su nas zatekle u posljednjih nekoliko godina te svakako i u kontekstu klimatskih promjena, migracija i doprinosa održivom razvoju. Istraživanja pokazuju da one zajednice u kojima se ulaže u razvoj volonterstva imaju veću otpornost i bolji odgovor na krizne situacije. Volonterke i volonteri uključuju se u olakšavanje raznih kriza ali...
5.11., Međunarodni dan koordinatorica i koordinatora volontera!

5.11., Međunarodni dan koordinatorica i koordinatora volontera!

Danas obilježavamo 5.11., Međunarodni dan koordinatorica i koordinatora volontera! Ove godine, uz moto “Što je izvrsnost? Gura nas iznad uobičajenog” (eng. What is Excellence? Pushing us beyond the ordinary) želimo istaknuti ulogu i relevantnost koordinatorica volontera/ki u ovim izvanrednim okolnostima u kojima smo se našli na globalnoj razini, uz dodatne izazove u Hrvatskoj, odnosno potrese koje smo doživjeli. Na tome vam neizmjerno hvala! Koordinatori/ce volontera imaju vještine i znanje koje pomažu volonterima biti dio rješenja u zadovoljavanju potreba zajednice. Čak i u ciničnim vremenima prakticiraju umjetnost mogućeg. To je profesija koja mijenja živote. Koordinatori/ce volontera osiguravaju vodstvo i smjer koji ljudima omogućuje izgradnju dobrog i pravednog društva. Bez njihovog profesionalnog vodstva, vrijeme, talenti i napori volontera mogli bi biti izgubljeni. Čestitamo svim koordinatoricama i koordinatorima vaš...