Izobrazba i konzultacije

Upravljanje volonterskim programom– izobrazba za organizatore volontiranja

Većina neprofitnih organizacija velik dio svojih programa provodi uz neprocjenjivu pomoć volontera. Organizacija koja želi uključiti volontere u svoj rad od samog početka svu svoju energiju najčešće usmjerava na razmišljanje gdje pronaći volontere i kako ih prikupiti. Uključivanje volontera koji će u potpunosti odgovarati vrijednostima organizacije, njenoj strukturi i području rada, zahtjeva različita znanja i vještine.

Proces postavljanja kvalitetnog volonterskog programa nam daje odgovore na pitanja zašto uključujemo volontere, što time postižemo, kako i gdje ih uključujemo, tko i kada treba nešto učiniti i za što je odgovoran, što su ujedno i osnovne smjernice svim potencijalnim organizatorima volontiranja za učinkovitiji i uspješniji rad s volonterima.

Regionalni volonterski centri u Hrvatskoj (Osijek, Zagreb, Split i Rijeka) na osnovi jedinstvenog nacionalnog kurikuluma kojeg su izradili, provode obrazovni ciklus o upravljanju volonterskim programom, koji obično traje 6 dana, raspoređenih u tri modula, no provodi se i u kraćem trajanju. Tijekom izobrazbe detaljno se obrađuje Ciklus upravljanja volonterskim programom koji se sastoji od 8 faza, jednako važnih za uspostavu kvalitetnog volonterskog programa. Nacionalni kurikulum je intelektualno vlasništvo Hrvatskog centra za razvoj volonterstva. Izobrazba uključuje različite interaktivne metode poučavanja, mnogo primjera iz prakse te se kroz cjelokupno trajanje izobrazbe radi na primjerima organizacija – sudionica izobrazbe, kako bi nakon same izobrazbe organizacije imale predloške dokumentacije te ostaloga što je potrebno za kvalitetan rad s volonterima. Izobrazba je besplatna za sudionike/ce, osim u slučaju izobrazbe napravljene po mjeri za specifičnu organizaciju.

Biti volonter/volonterka – edukacijske radionice za građanstvo

Cilj edukacije je upoznati sudionike/ce s pojmom i ulogom volontera u društvu, aktivnostima koje volonteri mogu obavljati u organizacijama i na terenu,  pravima i obavezama volontera, najvažnijim zakonskim odredbama te ostalim organizacijama i tijelima RH koji rade na unapređenju i promociji volonterskog rada. Radionica ima za cilj sudionicima/ama pružiti informacije o mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici kroz sustav informiranja, prijavu i potražnju volontera.

Konzultacije i tehnička pomoć

SMART pruža individualnu tehničku pomoć i konzultacije vezano uz organiziranje volonterskog programa – od uspostave, do zakonodavnog okvira, dobre prakse rada s volonterima/kama, do pronalaska volontera/ki iz Baze volontera Volonterskog centra Rijeka i Volonteke ili drugih potencijalnih mjesta.

Osim tema obrađenih u edukacijskim radionicama, SMART-ov iskusni tim vam može pomoći i pri:

  • definiranju (po)teškoća u postojećem sustavu upravljanja volonterskim programom i izradi plana njihova rješenja,
  • evaluaciji  upravljanja volonterskim programom kojeg provodi vaša organizacija.

SMART vam može pomoći i pri uvođenju Standarda kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja, kojega smo izradili u suradnji s regionalnim volonterskim centrima i Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva. 

Standardi kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja dokazuju i unaprjeđuju učinkovitost organizacije u radu s volonterima te doprinose ugledu organizacije u zajednici u kojoj djeluje. Glavni cilj standarda kvalitete je osigurati kvalitetu volonterskog programa u cilju unaprjeđenja procesa volontiranja. Važno je spomenuti da su Standardi namijenjeni organizacijama s različitim stupnjem kvalitete rada s volonterima. Ako organizacija još uvijek nije uspostavila volonterski program, navedeni standardi pomoći će organizaciji u razvijanju kvalitetnog volonterskog programa, a za one organizacije koje već imaju volonterski program, standardi kvalitete će pomoći u unaprjeđenju kvalitete rada s volonterima. Standardi kvalitete volonterskih programa temelje se na samoprocjeni organizacije, priručnik je besplatan, a možete ga pronaći ovdje.

Tehnička podrška i konzultacije su prilagođene specifičnim potrebama i zahtjevima pojedinačnih organizacija civilnog društva. Fleksibilan pristup prilikom izrade plana i sadržaja osigurava povezanost stvarnih potreba korisnika usluge s utjecajem na daljnji razvoj istih.