Općenito o organizatoru volontiranja:

Dječji dom «Tić» Rijeka je ustanova socijalne skrbi čija je osnovna djelatnost zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja. Objedinjuje program poludnevnog boravka, savjetovalište i preventivnu djelatnost.

Program poludnevnog boravka pruža psihosocijalnu pomoć, pomoć pri učenju i usluge dnevnoga boravka korisnicima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, korisnicima bez roditelja, korisnicima koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti. Djeci se pruža grupni i individualni stručni tretman dok se roditelji/skrbnici uključuju u individualno i grupno savjetovanje. Grupni tretman djece obuhvaća psihoedukativne radionice, kreativne radionice, učenje i igru.
U Dječjem domu «Tić» Rijeka djeluje i savjetovalište za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja te se provode i preventivne aktivnosti- projekt «Ambasadori Tića» namijenjen učenicima riječkih osnovnih škola, edukativni programi za roditelje, održavanje Info štandova te istraživanja na temu nasilja nad i među djecom.

Dječji dom «Tić» Rijeka osnovan je 2007. godine. U stručnom smislu predstavlja nastavak rada Savjetovališta «Tić» za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja koje je djelovalo od 2000. godine. Stručni djelatnici doma su socijalni radnik, dva psihologa, dva odgajatelja- psihologa i predškolski odgajatelj.

Područje djelovanja:

Socijalna skrb, zaštita djece od zlostavljanja i zanemarivanja i stručni tretman djece, mladih i obitelji u riziku.

Profil korisnika:

Djeca s neadekvatnom roditeljskom skrbi, u dobi od 3 do 18 godina.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

Poludnevni boravak:

1. Pomoć u učenju
Volonter/ka pruža pomoć u učenju (instrukcje) djeci osnovnoškolskog uzrasta iz raznih područja, ovisno o potrebama djeteta . Rad se provodi s djetetom individualno.
2. Kreativne radionice
Volonter/ka uz odgajatelja pomaže u osmišljavanju i/ili vođenju kreativnih radionica s raznim tehnikama. Rad se provodi u grupi.
3. Igra
Volonter/ka uz odgajatelja osmišljava i sudjeluje u igri. Rad se provodi u grupi.
4. Uređenje i održavanje dvorišta i cvijeća
Volonter/ka samostalno uređuje i održava dvorište i cvijeće.

Preventivna djelatnost:

Rad na istraživanjima, izložba radova od gline, Info štand.

Sve aktivnosti provode se uz podršku i mentorstvo stručnih djelatnika «Tića»

Komentar koordinatora volontera:

Budite dio naše priče– volontirajte u Dječjem domu «Tić» Rijeka!

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Beli Kamik 11, Rijeka

Telefon: 051 215 670

Fax: 051 215 678

E-mail: tic@tic-za-djecu.hr

Web: www.tic-za-djecu.hr