Udruga Centar za kulturu dijaloga

Udruga Centar za kulturu dijaloga

Općenito o organizatoru volontiranja:

Nakon vrlo uspješne nacionalne Inicijative Centra za kulturu dijaloga «Oslobodimo doniranje hrane PDV-a» koja je u bitnome utjecala na izmjenu zakonskog okvira doniranja hrane, udruga je željela nastaviti rad na poboljšanju socijalnog i ekonomskog statusa građana na marginama društva. Uz zagovaranje promjena socijalnih politika (čega je dio bila i spomenuta Inicijativa), Udruga se posvetila i pružanju socijalnih usluga djece slabijeg imovinskog i socijalnog statusa.

«Moje mjesto pod suncem» je program podrške socijalno ugroženoj djeci koji je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u besplatnim aktivnostima kakve im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti. Programom se promiču dobrobiti osobnih i socijalnih prava djece te se osnažuju obitelji u situacijama različitih socijalnih, odgojnih i obrazovnih potreba djeteta. Program je nastao na temelju pilot programa (provođen od studenog 2015. do srpnja 2016.), nastavno na završnu evaluaciju prema kojoj je polučio uspješne rezultate te su korisnici izrazili potrebu za kontinuitetom u izvođenju programa.
Svrha programa «Moje mjesto pod suncem» je stvaranje mjesta na kojemu će djeci iz obitelji lošijeg socio-ekonomskog položaja i u riziku od marginalizacije biti omogućena razvojna podrška u stjecanju znanja, vještina i rada na sebi kroz izvaninstitucionalno obrazovanje i odgoj. Time bismo utjecali na sprečavanje socijalne isključenosti te djece.

Područje djelovanja:

Područja djelovanja Udruge su demokratska politička kultura, ljudska prava, obrazovanje, znanost i istraživanje te socijalna djelatnost.

Profil korisnika:

Korisnici programa su djeca iz obitelji lošijeg socio-ekonomskog položaja čiji su roditelji korisnici Socijalne samoposluge „Kruh Svete Elizabete“ te djeca iz Centra za socijalnu skrb koja su potaknuta na uključivanje u naš program. Također, započeta je i suradnja s osnovnim školama grada Rijeka koje će nam za suradnju predložiti djecu lošijeg socio-ekonomskog položaja. To su djeca koja nemaju jednake mogućnosti i prilike kao i djeca iz materijalno stabilnih obitelji te su u povećanom riziku od marginalizacije, siromaštva te razvijanja poremećaja u ponašanju kao i izloženosti nasilju.

U programu ih sudjeluje 30 u dobi od 5 do 12 godina.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

Volonteri se mogu uključiti u sljedeće aktivnosti:

Unutarnje radionice (aktivnosti u prostoru):

 • Pomoć u učenju (hrvatski jezik, matematika, engleski jezik, talijanski jezik te ostale grupe predmeta ovisno o razredu);
 • Informatika;
 • Kreativna radionice;
 • Radionice glume;
 • Plesna radionica;
 • Kulinarska radionica;
 • Dnevni boravak;
 • Pero priča priču (biblioterapija);

Vanjske aktivnosti su:

 • Radionice održivog razvoja;
 • Izleti;
 • Posjet muzejima, kazalištima, kinima, izložbama i primjerenim događanjima;

Svaka unutarnja radionica se održava jedanput tjedno u trajanju 1h i 30 min. Vanjske aktivnosti se održavaju prema dogovoru.

Komentar koordinatora volontera:

Ovim putem tražimo marljive i pouzdane volonterke i volontere svih dobnih skupina koji bi postali dijelom našeg kreativnog tima i pomogli nam u provođenju naših radionica za klince i klinceze od 5 do 12 godina. Jedan od primarnih kriterija izbora volontera su spremnost na dugoročan kontinuiran volonterski angažman i ljubav prema radu s djecom. Nakon selekcije, volonteri će prisustvovati edukaciji koja će ih konkretnije upoznati s njihovim zadaćama te pripremiti za rad s djecom.

Pitate se zašto volontirati upravo kod nas?

 • steći ćete izvanredno iskustvo rada s djecom;
 • razvit ćete nove vještine i steći nova znanja;
 • upoznat ćete divne druge ljude koji vole volontirati;
 • dobit ćete potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje;
 • korisno ćete provesti slobodno vrijeme;
 • omogućit ćete djeci da se barem na trenutak osjećaju prihvaćenima u društvu;

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: sjedište Vodovodna 13, Rijeka/ prostorije udruge: Blaža Polića 2/III

Telefon: 051/550-232

E-mail: cekaderi@gmail.com

Društvene mreže: www.facebook.com/cekaderi/

Dodatni info:

 • Maloljetnici mogu volontirati s navršenih 15 godina, uz pisani pristanak roditelja.
 • Svaki volonter potpisuje s udrugom Ugovor o volontiranju.
 • Molimo zainteresirane volontere da ispune prijavnicu na linku https://goo.gl/forms/2Dryr0fFpy7Tw4RS2, a za sva pitanja stojimo na raspolaganju na mailu cekaderi@gmail.com.