Općenito o organizatoru volontiranja:

Udruga se posvetila i pružanju socijalnih usluga djece slabijeg imovinskog i socijalnog statusa.
«Moje mjesto pod suncem» je program podrške socijalno ugroženoj djeci koji je osmišljen kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u besplatnim aktivnostima kakve im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti. Programom se promiču dobrobiti osobnih i socijalnih prava djece te se osnažuju obitelji u situacijama različitih socijalnih, odgojnih i obrazovnih potreba djeteta. Program je nastao na temelju pilot programa (provođen od studenog 2015. do srpnja 2016.), nastavno na završnu evaluaciju prema kojoj je polučio uspješne rezultate te su korisnici izrazili potrebu za kontinuitetom u izvođenju programa.
Svrha programa «Moje mjesto pod suncem» je stvaranje mjesta na kojemu će djeci iz obitelji lošijeg socio-ekonomskog položaja i u riziku od marginalizacije biti omogućena razvojna podrška u stjecanju znanja, vještina i rada na sebi kroz izvaninstitucionalno obrazovanje i odgoj. Time bismo utjecali na sprečavanje socijalne isključenosti te djece.

Ovaj program jedinstven je u Hrvatskoj te smo za svoj rad primili nagradu Grada Rijeke i Volonterskog centra za najbolji volonterski program 2018. godine.

U program je trenutno uključeno 58 djece, 41 obitelj te 48 volontera.

Osim što sustavno ulažemo u obrazovanje djece kroz 10 besplatnih radionica tjedno, uključujemo ih u izvanškolske (sportske i glazbene) aktivnosti – vodimo u kino, muzeje, kazalište te uključujemo u različite sadržaje za koje vjerujemo da će unaprijediti njihove socijalne kapacitete. Omogućavamo im i besplatan prijevoz u gradu.

Područje djelovanja:

Područja djelovanja Udruge su demokratska politička kultura, ljudska prava, obrazovanje, znanost i istraživanje te socijalna djelatnost.

Profil korisnika:

Korisnici programa su djeca iz obitelji lošijeg socio-ekonomskog položaja čiji su roditelji korisnici Socijalne samoposluge „Kruh Svete Elizabete“ te djeca iz Centra za socijalnu skrb koja su potaknuta na uključivanje u naš program. Također, u komunikaciji s osnovnim školama grada Rijeka koje  nam za suradnju predlažu djecu lošijeg socio-ekonomskog položaja. To su djeca koja nemaju jednake mogućnosti i prilike kao i djeca iz materijalno stabilnih obitelji te su u povećanom riziku od marginalizacije, siromaštva te razvijanja poremećaja u ponašanju kao i izloženosti nasilju.

U programu ih sudjeluje 58 u dobi od 7 do 17 godina.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

Volonteri se mogu uključiti u sljedeće aktivnosti:

Unutarnje radionice (aktivnosti u prostoru):

 • Podrška u učenju za sve školske premete a naročito matematiku, fiziku i kemiju
 • Informatika;
 • Kreativna radionice;
 • Radionice glume;
 • Plesna radionica;
 • Kulinarska radionica;
 • Dnevni boravak;
 • Šivanje;
 • Mažoretkinje
 • Gluma
 • DJ radionica

Vanjske aktivnosti su:

 • Izleti;
 • Posjet muzejima, kazalištima, kinima, izložbama i primjerenim događanjima;

Svaka unutarnja radionica se održava jedanput tjedno u trajanju 1h i 30 min. Vanjske aktivnosti se održavaju prema dogovoru.

Komentar koordinatora volontera:

Ovim putem tražimo marljive i pouzdane volonterke i volontere svih dobnih skupina koji bi postali dijelom našeg kreativnog tima i pomogli nam u provođenju naših radionica za klince i klinceze od 6 do 17 godina. Jedan od primarnih kriterija izbora volontera su spremnost na dugoročan kontinuiran volonterski angažman i ljubav prema radu s djecom. Nakon selekcije, volonteri će prisustvovati edukaciji koja će ih konkretnije upoznati s njihovim zadaćama te pripremiti za rad s djecom.

Pitate se zašto volontirati upravo kod nas?

 • steći ćete izvanredno iskustvo rada s djecom;
 • razvit ćete nove vještine i steći nova znanja;
 • upoznat ćete divne druge ljude koji vole volontirati;
 • dobit ćete potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje;
 • korisno ćete provesti slobodno vrijeme;
 • omogućit ćete djeci da se barem na trenutak osjećaju prihvaćenima u društvu;

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Janka Polić Kamova 19

Telefon: 051/580219

E-mail: mojemjestopodsuncem@cekade.hr

Društvene mreže:  https://www.facebook.com/mojemjestopodsuncem

Dodatni info:

 • Maloljetnici mogu volontirati s navršenih 15 godina, uz pisani pristanak roditelja.
 • Svaki volonter potpisuje s udrugom Ugovor o volontiranju.
 • Molimo zainteresirane volontere da ispune prijavnicu na linku https://goo.gl/forms/2Dryr0fFpy7Tw4RS2, a za sva pitanja stojimo na raspolaganju na mailu cekaderi@gmail.com.