Dom za odrasle osobe “Turnić”, Rijeka

Dom za odrasle osobe “Turnić”, Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja:

Dom Turnić je ustanova socijalne skrbi koja pruža uslugu stalnog smještaja psihički bolesnim odraslim osobama. Trenutno u Domu živi 75 korisnika u dobi od 26 do 88 godina . Program rada Doma prilagođen je raznolikim potrebama korisnika s ciljem psihosocijalne rehabilitacije, osamostaljivanja, uključivanja u život zajednice i destigmatizacije.
U svom programu rada Dom je otvorio Dnevni boravak za psihički bolesne odrasle osobe. Program rada Dnevnog boravka usmjeren je prema učinkovitoj integraciji ove korisničke kategorije u život zajednice.

Svakom korisniku Doma potrebna je potpora u razvijanju određenih vještina koje uslijed poteškoća i boravka u instituciji nisu u dovoljnoj mjeri očuvane, osjećaja odgovornosti te aktivnog sudjelovanja u aktivnostima svakodnevnog života kako bi se pripremili za samostalnost.

Cilj nam je održati osobe sa psihičkim poteškoćama radno aktivnima, socijalizirati ih u zajednicu i osposobiti za samostalni život kako bi prevenirali njihovu institucionalizaciju.

Područje djelovanja:

Socijalna skrb. Korisnicima Doma pružaju se sljedeće usluge: usluga stalnog smještaja, usluga tjelovježbe, usluge radne terapije (kreativne radionice gline, tkanine, ukrasnih predmeta), usluga samozbrinjavanja i pripreme za samostalan život (održavanje higijene, pripremanje jednostavnijih jela i napitaka), usluge samozastupanja (individualni i grupni razgovori), usluge održavanja higijene prostora, usluge psihosocijalne pomoći i savjetovanja, usluge zabavnog i edukativnog sadržaja (pjevanje, plesanje, čitanje, društvene igre), usluge organiziranja slobodnog vremena te usluge socijalne integracije (posjete predavanjima, izložbama, predstavama), usluge edukacije korisnika o zdravstvenom stanju, usluge kontinuiranog praćenja zdravstvenog stanja korisnika, usluge uzimanja propisane terapije, usluge podjele obroka i hranjenje korisnika, usluge previjanja korisnika, usluge fizioterapije, te ostale usluge prema afinitetima korisnika kao što je i grupa engleskog jezika, novinarska grupa, Dramska grupa, grupa knjižničara.

Profil korisnika:

Odrasle osobe sa psihičkim poteškoćama

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • tjelovježba
  • usluge radne terapije (kreativne radionice gline, tkanine, izrađivanja ukrasnih predmeta, nakita, slikanje itd.)
  • radionice kuhanja
  • održavanja higijene prostora i odjeće korisnika
  • zabavni i edukativni sadržaj (pjevanje, plesanje, čitanje, društvene igre)
  • šetnje I boravak na svježem zraku
  • šišanje I friziranje korisnika
  • radionica engleskog jezika
  • ostale aktivnosti prema dogovoru

Komentar koordinatora volontera:

Svojim dolaskom obogatit ćete živote naših korisnika, ali i sebe 🙂

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Dom za PBOO Turnić, Giuseppe Carabino 6, Rijeka.

Telefon: 051/641-210, 645-337

Fax: 051/648-374

E-mail: domturnic@net.hr

Web: www.dom-turnic.hr