Društvo za istraživanje i potporu nastavlja projekt “Studenti – inspektori arhitektonskih barijera” za čije uspješno provođenje im je potrebna pomoć volontera/ki. Pozivaju sve koji su sudjelovali u prvom dijelu projekta i one koji nisu da se pridruže ovoj kratkoj i pozitivnoj akciji! Osim studenata/studentica, akciji se mogu pridružiti i ostali građani/ke.
Cilj nastavka projekta je nastaviti senzibiliziranje javnosti, posebno donositelje odluka, na kontinuiranu potrebu za osiguravanjem prostorne pristupačnosti studentima s invaliditetom i dokumentiranje provedbe prilagodbe.
Volonteri/ke su potrebni za sljedeće aktivnosti:

  • fotografiranje učinjenog,
  • grafička priprema za tisak fotografija,
  • postava izložbe u Zagrebu, na Fakultetu arhitekture i priprema okruglog stola na temu Osiguravanje prostorne pristupačnosti visokog obrazovanja studentima s invaliditetom,
  • postava izložbe u DAR-u, u Rijeci,
  • odnosi s javnosti, promocija projekta i dr.

Prijaviti se možete u inbox FB stranice Studenti – inspektori arhitektonskih barijera) ili na info@dip.hr .