PROVEDENI PROJEKT: Wake – Up Call : Volunteer Manager Role (Poziv na buđenje: uloga koordinatora volontera)

Između studenog 2014. i travnja 2016., Udruga za razvoj civilnog društva SMART, u partnerstvu s organizacijama Pro Vobis iz Rumunjske, Nacionalnim volonterskim centrom OKA (Mađarska), Platformom volonterskih centara i organizacija (Slovačka) i Nacionalnim volonterskim centrom Brīvprātīgais.lv (Latvija), provodi projekt Wake-Up Call: Volunteer Manager Role (Poziv na buđenje: uloga koordinatora volontera). Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Erasmus +, Ključna aktivnost 2 (suradnja za inovacije i razmjenu najboljih praksi, strateška partnerstva u području mladih) u iznosu od 145.014,00 €. Nositelj projekta je organizacija Pro Vobis iz Rumunjske.

Opći cilj projekta:

Projekt ima za cilj povećati kvalitetu rada s volonterima i procesa upravljanja volonterima stvaranjem profesionalnog profila koordinatora volontera, izradom standarda kvalitete za menadžment volontera, razvijanjem kurikuluma edukacije za koordinatore volontera i razvojem procedura i instrumenata za vrednovanje kompetencija koordinatora volontera.

Ciljevi projekta:
• povećati kvalitetu i relevantnost ponude edukacija vezanih u području menadžmenta volontera
• povećati korištenje Europass dokumenata u području menadžmenta volontera
• povećanje kapaciteta 5 partnerskih organizacija za pružanje kvalitetne usluge profesionalnog razvoja koordinatora volontera
• razvoj zajednice stručnjaka u području menadžmenta volontera u zemljama sudionicama projekta
• olakšati razmjenu iskustava među profesionalcima u području menadžmenta volontera u zemljama partnerima i drugim europskim zemljama

Projekt uključuje aktivnosti koje će ojačati suradnju i razmjenu resursa, informacija i dobre prakse između 5 partnerskih organizacija te nacionalne (organizirane u svakoj od partnerskih zemalja) i međunarodne promotivne aktivnosti (organizirane uz potporu Europskog volonterskog centra – CEV).

Proizvest će se i niz resursa koji će biti tiskani na 6 jezika, te će biti dostupni u elektronskom obliku, na sljedeće teme, a kako bi se povećala kvaliteta menadžmenta volontera:

• Profesionalni profil koordinatora volontera
• Standardi kvalitete za menadžment volontera
• Edukacijski kurikulum za koordinatore volontera
• Instrument za vrednovanje kompetencija koordinatora volontera