Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Nacionalni program za mlade je sveobuhvatan strateški dokument kojemu je cilj unapređenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije. Nacionalni program predstavlja strateški okvir za podizanje svjesnosti svih dionika društva o potrebi njihovog djelovanja na svim razinama kako bi se navedeni ciljevi ostvarili. Više o tome ovdje.