Galerija Principij poziva volonterke i volontere

Galerija Principij poziva volonterke i volontere

Galerija Principij priređuje izložbe recentnih autora kako domaćih tako i inozemnih. Galerija je formirana u okviru rada Fotokluba Rijeka i neprofitna je organizacija – udruga.

Tijekom ljetnih mjeseci, od 3. srpnja pa do 28. kolovoza potrebna im je podrška volontera/ki za dežuranjem na izložbama, od 10 do 13 i od 17 do 20 sati. Volontiranje je vrlo zanimljiv za mlade osobe – srednjoškolce ili studente koje zanima umjetnost općenito, a fotografija posebno. Svi volonteri/ke u Galeriji stječu stručna znanja organizacije i rada na konceptu i postavu izložbi te cjelokupnom sustavu galerijskog posla.

Na kraju volontiranja, volonterima/kama koji tako žele može biti izdana Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje.

Prijaviti se možete predsjedniku Fotokluba Rijeka i voditelju Galerije Principij, Borislavu Božiću, na galerijaprincipij@gmail.com ili 095 913 17 69.