Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka poziva volontere i volonterke!

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka poziva volontere i volonterke!

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka javna je ustanova socijalne skrbi koja osigurava stalni i privremeni smještaj te cjelodnevni i poludnevni boravak djece i mladih koji iskazuju odstupanja na planu ponašanja te njihov prihvat, zbrinjavanje i pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći.

Kroz dugogodišnje iskustvo u uključivanju volontera i volonterki u rad Doma, uvjerili su se da zaista vrijedi izreka „Dobro je činiti dobro“ te da ovakav oblik aktivnosti obogaćuje i čini sretnim i one kojima se pruža i one koji ju pružaju. Kroz različite vrste socijalnih usluga, skrbe o djeci koja spadaju u kategorije socijalno osjetljivih, rizičnih i marginaliziranih skupina u društvu. A svi znamo da je takvima pomoć najpotrebnija te vas pozivamo da pridružite Domu u radu s  korisnicima kako biste im pomogli u sretnijem i uspješnijem odrastanju i realiziranju potencijala koje imaju.

Stoga, ako imate afiniteta za rad s djecom i mladima u vidu pružanja pomoći u učenju i pisanju domaćih zadaća, organizaciji njihovog slobodnog vremena, uključivanju u likovne, glazbene i druge kreativne okupacijske aktivnosti, različite tematske radionice njima bliskog sadržaja, sportske aktivnosti i sl., pridružite se i volontirajte! 

Dom ima Odjele koji su smješteni na različitim lokacijama (Podmurvice, Viškovo, centar grada te pri Osnovnim školama Podmurvice, Zamet, Srdoči i Kozala u Rijeci i Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov u Opatiji) pa se za detaljnije upute javite na brojeve telefona: 051/ 672 344 ili 0914724808.

Iz Doma poručuju: “Ako želiš učiniti pravu stvar u pravo vrijeme, onda pokloni to vrijeme našim korisnicima, i to je to!“