Općenito o organizatoru volontiranja:

Udruga žena operiranih dojki Nada-Rijeka osnovana je u lipnju 1996.g. sa ciljem okupljanja i pomoći ženama nakon operacije od malignih bolesti dojke. Osnivači kluba bili su gđa Nadia Blašković-Morankić (prva predsjednica) i gđa. Elda Zamlić (tajnica). Radu Kluba volonterski se pridružio neuropsihijatar dr. Gino di Leonardi-Zamlić i pokrenuo grupu za psihološku pomoć. 2003.godine za predsjednicu je izabrana gđa Katherine Trinajstić koja sada u trećem mandatu obnaša dužnost predsjednice. Početkom 2008. godine Udruga Nada Rijeka preselila je u nove prostorije na adresi Milana Smokvine Tvrdog 5, na prvom katu, veličine 99,00 m2, u najmu Grada Rijeke.

Područje djelovanja:

Cilj udruge je kroz svoj rad okupiti, educirati i pružiti psihološku, pravnu, logističku, humanitarnu pomoć i fizioterapiju što većem broju žena oboljelih i liječenih od raka dojke kao i njihovim obiteljima i drugim zainteresiranim osobama. Udruga provodi sveobuhvatni program pod nazivom „Nadom do zdravlja“ a cilj je pružiti oboljelima od malignih bolesti trajnu psihološku pomoć i podršku kroz grupnu terapiju, individualnu terapiju, te obiteljski suport. Podizanje kvalitete njihova življenja, kroz organiziranje različitih aktivnosti kao što su fizikalna terapija-vježbe, limfna drenaža, joga, likovne radionice, parlaonice, predavanja, susreti, izleti, promoviranje zdravog načina života i prehrane, i ostalo. Senzibilizacija javnosti za sveukupne probleme oboljelih od malignih bolesti kroz program Prevencije teških bolesti.

Profil korisnika:

Osobe oboljele, operirane i liječene od raka dojke, članovi njihovih obitelji, prijatelji i sve zainteresirane osobe.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

• dijeljenje edukativno-informativnih materijala,
• sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima,
• sudjelovanje u provedbi projekata,
• pomoć u administrativnim poslovima

Komentar koordinatora volontera:

Zašto živimo, ako ne zato da bismo jedni drugima učinili život manje teškim?
George Eliot

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Milana Smokvine Tvrdog 5/1, 51000 Rijeka

Telefon: 051/371-062

Fax: 051/371-049

E-mail: info@klub-nada-rijeka.hr

Web: http://www.klub-nada-rijeka.hr/