Trajanje projekta: 2 godine (lipanj ’07 – lipanj ’09)     
Vrijednost projekta:
  € 107.659,40    
Geografski fokus:
  Primorsko-goranska županija    
Financiranje:
Delegacija Europske komisije u RH (CARDS 2004 – 85%), Grad Rijeka (5%), Primorsko-goranska županija (5%), SMART (5%)    
Partneri:
Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija

O projektu: Kroz dugogodišnji rad SMART-a s različitim ciljanim skupinama, javne institucije zdravstva i socijalne skrbi na području PGŽ izrazile su svoj veliki interes za sistematskim razvojem okvira za uključivanjem volontera u svoj rad. Iz tog razloga, SMART je u partnerstvu s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom pokrenuo projekt koji za cilj ima usvajanje sistematičnog pristupa planiranju i implementaciji volonterskih politika/akcija u institucijama koje pružaju socijalne usluge, a u skladu s konceptom cjeloživotnog učenja i primjerima najbolje prakse zemalja Europske unije.