Posljednjih nekoliko godina, od kada je na snazi mjera za poticanje zapošljavanja Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, Hrvatska mreža volonterskih centara – HMVC je nebrojeno puta upozoravala medije, pa i pojedina ministarstva, o pogrešnom korištenju termina volontiranje za opisivanje ove mjere. Naši demantiji su djelomično urodili plodom, većina medija pa i šira javnost razlikuje ta dva pojma te ne koristi termin volontiranje kao zamjenu za opisivanje stručnog osposobljavanja. Ipak, kako se priča o stručnom osposobljavanju ove godine aktualizirala,  dva članka objavljena u siječnju 2017., u Večernjem listu, u naslovima sadrže pogrešno korišten termin volontiranje. HMVC je pripremio još jedan demanti u pokušaju da razjasnimo razliku između ova dva pojma i spriječimo krivo informiranje javnosti o tome što je volontiranje.

Demanti Hrvatske mreže volonterskih centara:

Pišemo ovaj apel potaknuti člancima objavljenim na vašem portalu, 23. siječnja 2017. i 29. siječnja 2017., pod naslovima „Od 1. ožujka ‘volontirat’ će i mladi s četverogodišnjom srednjom školom“ odnosno „Naknada za volontiranje svim će mladima iznositi 2620 kuna“ , autorice Ljubice Gatarić.
Budući da se u člancima govori o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a u naslovima se pogrešno koristi termin volontiranje pokušat ćemo vam ukratko pojasniti razliku između volontiranja i stručnog osposobljavanja. Volontiranje je u Republici Hrvatskoj regulirano Zakonom o volonterstvu (NN 58/07; NN 22/13) te je u Zakonu jasno navedeno što je volontiranje: „…dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.“
Stručno osposobljavanje je pak regulirano Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) te je u istom jasno navedeno da se radi o mjeri aktivne politike u zapošljavanju. Na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se može pronaći visina naknade koju će primiti osobe koje koriste ovu mjeru te iznosi subvencija za poslodavce, a kao cilj mjere je navedeno sljedeće: „Osiguranje stjecanja radnog iskustva mladim osobama u zvanju za koje su se školovale.“
Iako je jasno se radi o različitim terminima već iz činjenice da je stručno osposobljavanje plaćeni rad, dok volontiranje to nije i ne smije biti, razlika jest i u tome što je u središtu volontiranja dobrovoljnost, sloboda izbora, dok je stručno osposobljavanje često uvjetovano akademskim zahtjevima. Tako ga, u nedostatku raspoloživih redovnih načina zapošljavanja, mlade osobe koriste kako bi stekle iskustvo u svome zvanju te mogle pristupiti stručnom ispitu i slično. Osim toga, volontirati se ne smije u trajanju punog radnog vremena, dok se stručno osposobljavanje obavlja u trajanju punog radnog vremena.
Iako pretpostavljamo da vam je razlika između ova dva termina poznata, budući da se u samim člancima ne spominje volontiranje već se koristi ispravan termin za ono o čemu se u člancima i govori, ljubazno vas molimo da pripazite na korištenje ispravnih termina kako vaši čitatelji i čitateljice ne bi dobili/e pogrešnu sliku o volonterstvu.
Unaprijed zahvaljujemo što ćete korištenjem ispravnih termina pomoći našim nastojanjima da podignemo svijest javnosti o važnosti volontiranja za osobni i društveni razvitak te utječemo na svijest o tome što volontiranje u svojoj suštini jest.

Izvršni odbor Hrvatske mreže volonterskih centara