Društvo “Naša djeca” Opatija

Društvo “Naša djeca” Opatija

Općenito o organizatoru volontiranja:

Društvo „Naša djeca“ Opatija nevladina je udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi, a čiji se rad temelji na Konvenciji UN-a o pravima djece, zadaćama iz odgojnog i obrazovnog sustava Republike Hrvatske te željama i potrebama djece i roditelja. Pri DND-u Opatija djeci nudimo sljedeće aktivnosti: Studio za suvremeni ples – D’ori, Baletni studio – Akvarel, Dječji forum, Likovno kreativnu radionicu „Grad“, Radionicu/igraonicu „Kolibrići“ za djecu s teškoćama u razvoju, Otvoreni telefon i savjetovalište za djecu i roditelje „Prijatelj“, Pričaonicu za najmlađe, Radionicu/igraonicu u MO Dobreć i Veprinac, Pomoć u učenju, Sobu za 5! – za mlade dizajnere interijera, Radionicu za roditelje i djecu „Rastimo uz igru“. Pri DND Opatija organizirali smo rad defektološkog i logopedskog kabineta. Društvo „Naša djeca“ Opatija punopravni je član Saveza DND Hrvatske, Eurochild organizacije sa sjedištem u Brusselsu i NGO platforme CHILD RIGHTS CONNECT sa sjedištem u Ženevi. U 2012. godini Društvo „Naša djeca Opatija obilježilo je 60. godinu osnutka.

Područje djelovanja:

Osmišljavanje i provođenje aktivnosti s djecom i za djecu do 15 godina.

Profil korisnika:

Djeca do 15 godina.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • animacija djece, osmišljavanje kreativnih igara za djecu
  • pomoć voditeljima u provođenju aktivnosti s djecom
  • fotografiranje aktivnosti
  • pomoć u edukativnim programima/radionicama
  • informiranje građana putem info štandova
  • prevođenje dokumenata (engleski/hrvatski)
  • priprema didaktičkih materijala za djecu
  • osmišljavanje plakata, dizajniranje (letaka, plakata, info materijala i sl.)
  • pomoć kod priprema izložbi s djecom i za djecu

Podaci o organizatoru volontiranja:

Društvo „Naša djeca“ Opatija

Adresa: M. Tita 157

Telefon: 051/272-443, 091/272-4430

Fax: 051/272-443

E-mail: info@dnd-opatija.hr

Web: www.dnd-opatija.hr

Dodatni info:

Poželjno je da volonteri imaju potrebne pedagoške vještine za izvođenje određenih radionica s djecom i za djecu (likovne, glazbene, plesne i sl.).