Učenici srednjih škola izradili Povelju o lokalnom održivom razvoju!

Učenici srednjih škola izradili Povelju o lokalnom održivom razvoju!

Uz vodstvo profesora i članova udruga, učenici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju iz Splita, I. gimnazije iz Osijeka, Privatne umjetničke gimnazije iz Zagreba i Prve riječke hrvatske gimnazije izradili su Povelju o lokalnom održivom razvoju – jednostavna i ostvariva rješenja i preporuke za uočene probleme koji su primjenjivi u lokalnoj zajednici.

Ova Povelja – preporuka za održivi lokalni razvoj, rezultat je susreta na daljinu koji je okupio četiri učeničke delegacije iz četiri najveća hrvatska središta – iz I. gimnazije Osijek, Privatne umjetničke gimnazije Zagreb, Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split te Prve riječke hrvatske gimnazije.

Povelja o održivom razvoju je zamišljena kao poruka lokalnim donositeljima odluka o tome što mladi žele u budućnosti, donesena nakon učeničkog istraživanja, rasprave i zajedničkog definiranja stavova. Povelja ima zadatak istaknuti prioritetne ciljeve održivog razvoja na lokalnoj razini po viđenju sudionika, ukazati na primjere dobre prakse i predložiti mjere primjenjive na lokalnoj razini.

Povelja ne donosi stavove jedne škole ili jedne skupine učenika već je zajednički napor učenika različitih škola iz četiri najveća grada u Hrvatskoj koji dijele interes za pitanja održivog razvoja.

Škole i učenici su zainteresirani za budućnost razvoja svojih lokalnih zajednica te žele uspostaviti kontakt s donositeljima odluka i pozvati ih da prilikom planiranja razvoja uključe i sve relevantne dionike i mlade kako bi zajednički promislili o prioritetima i aktivnostima na putu održivog razvoja.

Povelja izrađena tijekom Susreta učenika srednjih škola

13. i 14. travnja 2021., ODRAZ je u suradnji sa srednjim školama i udrugama organizirao Susret učenika u sklopu projekta Razmišljajmo održivo. Cilj Susreta je bio upoznati učenike s Globalnim ciljevima održivog razvoja kako bi kroz grupni rad sastavili Povelju s preporukama za održivi lokalni razvoj.

Na Susretu je sudjelovalo 25 učenika iz Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju iz Splita, I. gimnazije iz Osijeka, Privatne umjetničke gimnazije iz Zagreba i Prve riječke hrvatske gimnazije.

Uz vodstvo svojih profesora te savjete članova udruga (Udruga SMART, DKolektiv – Volonterski centar Osijek i Udruga Mi), učenici su tijekom dva dana kroz grupni rad radili na uočenim problemima i mogućim rješenjima odnosno preporukama. Istaknuti su samo oni problemi za koje su učenici imali rješenja i za koja su smatrali da ih donositelji odluka mogu riješiti u svojoj lokalnoj zajednici.

U projektu ˝Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice˝ kao partneri sudjeluju ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga ˝MI˝ – Split, D-kolektiv Osijek, I. gimnazija Osijek, Privatna umjetnička gimnazija Zagreb te Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split.

Cilj projekta je ojačati doprinos udruga održivom razvoju obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Projekt je 90% sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje kao podrška osnaživanju doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije u iznosu od 1.294.414,66 Kn.

Više o projektu čitajte ovdje