PROVEDENI PROJEKT: Volontiranje – prilika za nove kompetencije

Udruga za razvoj civilnog društva SMART – Volonterski centar Rijeka, partner je na projektu “Volontiranje – prilika za nove kompetencije”, čiji je nositelj  Volonterski centar Osijek, a ostali partneri su Udruga Mi – Volonterski centar Split, Volonterski centar Zagreb, ACT – Volonterski ured Međimurja.

Trajanje projekta: 16 mjeseci

Mjesto provedbe projekta:

Regije: istočna, sjevero-zapadna, središnja Hrvatska, Primorje i južna Hrvatska

Županije: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Međimurska,

Varaždinska, Istarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalamatinska, Dubrovačko-neretvanska,

Zadarska, Zagrebačka i grad Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 153.235,77 €

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a njegov cilj je podržati socijalnu inkluziju i povećati zapošljivost osoba s invaliditetom koristeći potencijal volonterstva kao priliku za profesionalni i osobni razvoj. Socijalna inkluzija podrazumijeva pravo svih ljudi da budu uvaženi kao vrijedni članovi zajednice te da imaju izbor sudjelovati u zajednici. Inkluzivno volontiranje predstavlja moćan alat za razvoj kompetencija u stvarnom radnom okruženju te za stvaranje pristupačnog i inkluzivnog ozračja koje omogućuje sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu u  potpunosti.

Osobama s invaliditetom ovaj projekt pruža mogućnost stjecanja znanja i vještina iz područja menadžmenta i poduzetništva, mogućnost stjecanja profesionalnog iskustva, socijalnih vještina, širenje socijalne mreže te na taj način podiže njihovu zapošljivost. Neprofitne organizacije, kroz ovaj projekt, mogu razviti/poboljšati kapacitete za uključivanje osoba s invaliditetom u volonterske aktivnosti, razviti programe inkluzivnog volontiranja i poboljšati svoje sposobnosti kao potencijalni poslodavci osoba s invaliditetom. U lokalnim zajednicama podiže se svijest građana o sposobnostima i potencijalima osoba s invaliditetom kroz volontiranje.