U zaleđu grada Rijeke i Kvarnerskog priobalja, na sjeverozapadnom području Gorskog kotara prostire se Nacionalni park Risnjak. Područje Risnjaka je zbog svoje iznimne ljepote i brojnih prirodnih fenomena godine 1953. proglašen nacionalnim parkom. Na površini od 64 km² susrećemo mnoštvo prirodnih pojava osebujne ljepote, prašumske predjele, netaknute planinske vrhove, sačuvane gorske livade, dinarski krš specifične hidrografije i oblika.

U Nacionalnom Parku Risnjak volonteri i volonterke se mogu uključiti u različite volonterske pozicije koje su opisane u nastavku. Volontiranje je namijenjeno skupini volontera/ki, uz ograničen broj, te u unaprijed određenim terminima. U slučaju lošijeg vremena, a program zahtijeva pretežito terenski rad, termini će se pomaknuti sukladno dogovoru sa prijavljenim volonterima i volonterkama.

Pridružite se i volontirajte u Nacionalnom parku Risnjak i iskušajte se u raznim volonterskim pozicijama koje nude, u određenim terminima, od proljeća do jeseni. Volonteri i volonterke mogu dobiti  besplatan smještaj u hostelu koji se nalazi u centru Crnog Luga, nedaleko od uprave parka te jedan topli obrok i prijevoz do mjesta volontiranja unutar Parka.

1. Izrada šindre – tradicionalnog drvenog pokrova u Gorskom kotaru

• Volonteri/ke će uz obuku, nadzor i pomoć mentora na terenu izrađivati drvenu šindru – tradicionalni pokrov na lokalitetu Parka – korištenjem tradicionalnih alata.
• Program doprinosi očuvanju kulturne baštine te estetskom i funkcionalnom uređenju Upravne zgrade Parka te postojećih pomoćnih objekata i putokaza u Parku. Također, doprinosi očuvanju prirodnog izgleda Parka proizvodnjom prirodnog građevinskog materijala koji se uklapa u okoliš.

OTVORENI TERMIN U 2022. GODINI:
05.09.2022. – 16.09.2022. (6 volontera/ki)

2. Održavanje gorskih livada

• Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima će se sa jednostavnim, nemotoriziranim alatima očistiti gorske livade i njihovi rubni dijelovi, a koje se nalaze na području Parka. Tradicionalnom ručnom košnjom trave okušat će se u već zaboravljenom zanatu – „košnja kao nekad davno“ te uklanjati grmove i manja stabalca koja rastu na livadi i uz rubove.
• Program doprinosi očuvanju prirodne baštine u svrhu sprječavanja sukcesije poljoprivrednih površina i održavanja bioraznolikosti. Također, doprinosi da ovaj prelijepi dio prirode ostane i nadalje atraktivan i bogat biljnim vrstama.

OTVORENI TERMINI U 2022. GODINI:
1. termin: 11.07.2022. – 22.07.2022. (8 volontera/ki)
2. termin: 22.08.2022. – 02.09.2022. (8 volontera/ki)

3. Održavanje objekata
• Volonteri i volonterke će pomagati djelatnicima u tehničkoj službi u održavanju i popravcima na objektima poput farbanja stolarije, ličenja zidova i uređenja okućnica i sl. Program uključuje u terenski rad na području parka, ovisno o potrebama održavanja.
OTVORENI TERMIN U 2022. GODINI: 
25.07.2022. – 04.08.2022. (8 volontera/ki)

Znanja i vještine koje volonteri i volonterke trebaju imati te ostali detalji o pojedinoj aktivnosti te Prijavni obrazac koji se nalazi na sljedećoj poveznici: www.volonteri.parkovihrvatske.hr/hr/

NP Risnjak ujedno pruža i mogućnost za organizirana, jednodnevna korporativna volontiranja te pozivaju sve zainteresirane poslovne subjekte da se obrate za više informacija na mail: recepcija@np-risnjak.hr ili volonterski@np-risnjak.hr .