Udruga za pet therapy Indeficienter  je osnovana s ciljem poticanja i razvijanja svih aktivnosti vezanih za organizaciju i profesionalno izvođenje programa terapije i aktivnosti sa životinjama te rehabilitacije i edukacije za djecu, mlade i odrasle s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Volonteri i volonterke se mogu uključiti u sljedeće aktivnosti:
– provedba R.E.A.D. ® Čitaj (o) psu© programa pri dječjim, gradskim i školskim knjižnicama
– asistiranje (u dogledno vrijeme, nakon edukacije) u polju intervencija potpomognutih životinjama (terapije, edukacije).

Kroz ove se programe stvara sprega volonterskog rada i profesionalnog i stručnog pristupa, što donosi dobrobit cijeloj zajednici, ali i rast i razvoj, bilo osobni bilo profesionalni, svih uključenih sudionika.

Od volontera/volonterki očekuju:

  • da pokazuju ljubav prema životinjama,
  • da imaju izraženi altruizam kao temelj volonterstva,
  • da imaju afiniteta u radu s djecom i mladima, starijima i  osobama s posebnim potrebama,
  • da ima odgovoran pristup radu,
  • da su strpljivi/e i spremni/e učiti i zalagati se na polju pet terapije,
  • da imaju vlastitog psa.

Volonteri i volonterke će se moći uključiti od školske godine 2015./2016., jednom mjesečno, u školskim knjižnicama u prijepodnevnim odnosno poslijepodnevnim satima, također pri Udruzi Portić i Dječjem odjelu Gradske knjižnice Rijeka Stribor. Zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona 099 591 15 88 ili e-mailom na info@uptiv.hr za više informacija i mogućnosti uključivanja u volonterski program organizacije.