Hrvatska mreža volonterskih centara – HMVC izradila je objedinjeni godišnji izvještaj, za 2016. godinu, sa sažetim podacima svake punopravne i pridružene članice HMVC-a. Osim podataka od svake članice, u izvještaju se i nalaze brojčani podaci postignuća same Hrvatske mreže volonterskih centara, koja je prošle godine, zahvaljujući sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, osigurala kontinuitet u radu.

HMVC trenutno broji 6 punopravnih i 6 pridruženih članicaregionalnih i lokalnih volonterskih centara s područja cijele Hrvatske. Budući da postoji još mnogo lokalnih volonterskih centara koji žele postati dio HMVC-a, tijekom 2016. godine intenzivno smo razvijali okvir za certificiranje volonterskih centara, kako bi volonterski centri u Hrvatskoj pružali kvalitetne usluge koje će biti u skladu sa Standardima kvalitete za volonterske centre. Osim kvalitete rada centara, važno je razvijati i kvalitetne volonterske programe u organizacijama stoga smo pažnju posvetili i razvijanju Standarde kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja.
Prošle smo godine, kao i od neformalnog osnutka Mreže 2008. godine, nastavili kontinuitet sudjelovanja u nacionalnim i međunarodnim tijelima i odborima vezanima za volonterstvo (Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, Europski volonterski centar CEV) te u izradi i provedbi različitih javnih politika.
Vidljivosti i promociju volonterstva na nacionalnoj razini osigurali smo provedbom manifestacije Hrvatska volontira!, koja je 2016. održana šesti put, a  okupila je 60 gradova, 173 organizatora volontiranja, koji su uključili 3680 volontera, 524 volontera-djelatnika iz poslovnog sektora u 266 volonterskih aktivnosti s više od 18 285 volonterskih sati. Naglasak prošlogodišnje manifestacije bio je na uključivanju poslovnog sektora u različite volonterske aktivnosti s ciljem razvoja koncepta volontiranja zaposlenika. Svoje smo kapacitete razvijali, ali i prenosili dobru praksu sudjelovanjem na različitim domaćim i međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima, izrađivali smo publikacije, provodili istraživanja i organizirali različite aktivnosti za trenutne i buduće članice Mreže.

Detaljni izvještaj HMVC-a i članica možete pročitati u nastavku, a sažete podatke možete pronaći u infografici.