Područje djelovanja:

Socijalna skrb bez smještaja.

Profil korisnika:

Osobe s invaliditetom.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • usluge prijevoza
  • čišćenje prostorija
  • pružanje pomoći i praćenja osobama s invaliditetom na plaži
  • pomoć pri organizaciji redovitih događaja (pripremanje prostorija…)

Koordinator volontera: Vladimira Marinković

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: I.Ć.Belog 8a, Rijeka

Telefon: 051/633-017

Fax: 051/633-067

E-mail: tjelesni-invalidi@ri.t-com.hr