Centar za autizam Rijeka

Centar za autizam Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Centar za autizam Rijeka je posebna odgojno-obrazovna ustanova za školovanje učenika s poremećajem iz spektra autizma od 6 do 21 godine. Područje djelovanja: Odgoj i obrazovanje Profil korisnika: Učenici s poremećajem iz spektra...
Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka

Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja: Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka javna je ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač RH. Djelatnost Centra je osiguravanje stalnog i privremenog smještaja, cjelodnevnog i poludnevnog boravka djeci i mladima koji iskazuju...
Udruga Žmergo

Udruga Žmergo

Područje djelovanja: očuvanje okoliša zaštita prirode zaštita kulturne baštine održivi razvitak Profil korisnika: Građanstvo svih uzrasta. Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti: u edukativne programe ekološke akcije – pokretanje i provođenje (čiščenje...
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

Udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava djeluje od 1991. godine te je najstarija udruga za pomoć žrtvama nasilja u Rijeci. Ciljevi Udruge su: promicanje, razvitak, unapređenje i pružanje pomoći i podrške žrtvama svih oblika nasilja i drugim osobama u...
Društvo „Naša djeca“ Opatija

Društvo „Naša djeca“ Opatija

Općenito o organizatoru volontiranja:  Društvo “Naša djeca” Opatija je nevladina udruga koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem slobodnog vremena djece predškolske i školske dobi. Ciljevi Društva “Naša djeca” su ostvarivanje prava djeteta i dječje participacije,...
Udruga Depaul Hrvatska

Udruga Depaul Hrvatska

Općenito o organizatoru volontiranja: Udruga Depaul Hrvatska je dio međunarodne Skupine Depaul, koju čine karitativne organizacije diljem svijeta, s poslanjem iskorjenjivanja beskućništva i promjene života onih koji su njime zahvaćeni. Depaul Hrvatska ima sjedište u...