‘Hrvatska volontira – pozitivna struja volonterstva’ naziv je projekta, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a čiji je nositelj Hrvatski centar za razvoj volonterstva (bivša Hrvatska mreža volonterskih centara), te kojeg provodi u suradnji sa svojim partnerima: Udruga ‘Mi’ iz Splita, Volonterski centar Zagreb, Udruga SMART iz Rijeke, Volonterski centar Osijek te Dom za starije osobe Maksimir.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 692.986http://www.volontiram.info/,69 kuna, iznos koji u cijelosti sufinancira Europska unija, dodjeljivanjem bespovratnih sredstava. Razdoblje provedbe projekta je od 1. lipnja 2017. godine do 30. studenog 2018. godine, te se više informacija o samoj implementaciji može saznati putem e-mail adrese: info@hmvc.net.

Projekt kroz svoje ciljeve i ostvarivanje rezultata, koji su u nastavku izraženi doprinosi daljnjoj afirmaciji i izgradnji infrastrukture za razvoj volonterstva na više načina. Razvojem alata za standardizaciju i uspostavljanjem kvalitete volonterskih programa i rada organizatora volontiranja, kao i ustanova socijalne i zdravstvene skrbi, projekt doprinosi povećanju broja educiranih organizatora volontiranja, ali i volontera, te će svojim aktivnostima uspostaviti i Standarde kvalitete rada volonterskih centara. Kroz edukacijske aktivnosti te izradu kurikuluma za provedbu edukacije iz područja menadžmenta volontera, jača trenerske kapacitete za prijenos znanja i vještina o menadžmentu volontera, kroz promociju kulture volontiranja. Uključivanjem građana u volonterske akcije, koji su i jedna od ciljnih skupina, podiže se njihova informiranost o postojećim volonterskim pozicijama, što pridonosi adekvatnijem vrednovanju volonterstva.

Promocija inkluzivnosti kao načela rada s volonterima provodi se prvenstveno kroz rad s volonterskim centrima, koji su također jedna od ciljnih skupina, te uvođenje kvalitete i standardizacije rada u području razvoja volonterskih programa. Projekt svojim aktivnostima uvelike obuhvaća volonterske centre, organizacije civilnog društva, koji žele poboljšati kvalitetu svojih volonterskih programa kroz primjenu standarda kvalitete. Stoga se radi na povećanju informiranosti o dobrobiti volonterskog rada za kvalitetu usluga koja se pruža korisnicima te se unaprjeđuju znanja i vještine za razvoj atraktivnih volonterskih programa. Nacionalnom konferencijom na kojoj će biti prisutni predstavnici organizatori volontiranja, lokalni volonterski centri te ostali zainteresirani dionici bit će predstavljeni Standardi kvalitete volonterskih programa te će jedan od partnera u projektu  – Dom za starije osobe „Maksimir“ biti primjer dobre prakse koji će proći cijeli proces certificiranja odnosno uvođenja standarda kvalitete te će dalje služiti kao ogledni primjerak drugim ustanovama iz područja socijale i zdravstva koje žele provoditi volonterske programe. Jedni od glavnih ciljeva projekta jesu uspostavljanje nacionalnog Sustava dodjele oznake kvalitete za “Standarde kvalitete za volonterske programe” te „Standarde kvalitete za volonterske centre”.

U okviru projekta bit će također izrađena jedinstvena nacionalna informatička platforma/interaktivna baza organizatora volontiranja i volontera s objedinjenim podacima o volonterskim pozicijama i volonterima na području RH. Na taj način organizatori volontiranja imat će pregled različitih primjera dobre prakse volonterskih pozicija i volonterskih programa, građani će dobiti informacije koje će im omogućiti mobilnost u pogledu volontiranja.

Više informacija o fondovima možete pronaći na sljedećim web stranicama: www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/operativni-program/.