Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ i Sveučilište u Rijeci, uz potporu Studentskog centra Sveučilišta u Rijeci, Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci te Studentskog zbora MedRi poziva volontere i volonterke na volontiranje u COVID-19 Call Centru, na odgovaranju na upite građana vezanih u COVID-19. U funkciji je 6 telefona, odnosno 6 radnih jedinica, u prostorima Studentskog centra. Ovih 6 telefonskih linija rasterećuje od ranije poznat broj za informacije o koronavirusu za područje PGŽ-a 051 / 554 801 te će dio komunikacije s građanima/kama preuzeti volonteri/ke Centra. Primarno se traže volonteri i volonterke medicinskog i srodnih zanimanja, no možete se prijaviti neovisno o struci/zanimanju.

Svaki četvrtak vrši se regrutacija novih prijavljenih volontera/ki, svi volonteri/ke obvezni/e su proći edukaciju, potpisuju ugovor o volontiranju te će dobiti potvrdu o volontiranju.

Prijavnicu za volontiranje možete ispuniti klikom na link . Zanemarite pitanja oko e-maila povezanog s Microsoft teams, odnosi se na studente/ice i zaposlenike/ice Sveučilišta u Rijeci, unesite e-mail adresu na koju vas mogu kontaktirati.