Udruga Centar za kulturu dijaloga – CeKaDe već treću godinu provodi program „Moje mjesto pod suncem“ u suradnji s Udrugom Šarolija.
Moje mjesto pod suncem – program inkluzije socijalno ugrožene djece osmišljen je kako bi djeci lošijeg socio-ekonomskog položaja, koji žive u nepovoljnijim prilikama, osigurao poticajno okruženje u kojem bi imali priliku sudjelovati u aktivnostima koje im njihovi roditelji nisu u mogućnosti pružiti.
Zbog povećane potrebe za učenjem djece kojima roditelji ne mogu priuštiti instrukcije, CeKaDe treba pomoć volontera/ki koji/e će djecu podučavati svim predmetima koji se obrađuju u  osnovnoj školi. Volonteri/ke su potrebni da se jednom tjedno, 60 minuta, predano posvete djetetu te prate njegov/njen rad do kraja školske godine. 
Svi zainteresirani volonteri/ke  mogu se javiti e-mailom na cekaderi@gmail.com ili telefonom na 091 152 11 37.