Hrvatski kulturni dom na Sušaku vas poziva na volontiranje u organizaciji kulturnog programa u HKD-u. Imaju nove preporuke koje treba slijediti – uvjete volontiranja i ponašanja s publikom. Kao i uvijek, volonterima je omogućeno da pogledaju predstavu na kojoj volontiraju.

1. Predstave koje zahtijevaju posjedovanje COVID putovnice: 

  • 2 volontera/ke po predstavi

Volonteri moraju posjedovati COVID putovnicu!

Volonteri trebaju doći 45 minuta prije početka predstave; opis volonterske pozicije: skeniranje COVID putovnica / potvrda posjetitelja mobitelima (trebat ćete skinuti aplikaciju na svoje mobitele i spojiti se na HKD-ovu WiFi mrežu):

  • 18.9. Plesna grupa Flame: Beychella / plesna predstava, u 20 sati
  • 23.9. Moruzgva: Jel’ tako, Zorane? / predstava, u 20 sati

2. Predstave koje NE zahtijevaju posjedovanje COVID putovnice

  • 2 – 3 volontera/ke po predstavi

Volonteri nisu obvezni posjedovati COVID putovnicu. 

Volonteri trebaju doći pola sata prije početka predstave; opis volonterske pozicije: provođenje epidemioloških  mjera, mjerenje temperature, evidencija, dezinficiranje ruku.

  • Petak 10. i subota 11.9. Kabinet: Melodrama / plesna predstava, u 20 sati – hitno.
  • Petak 24. i subota 25.9. Kabinet: Everything Falls in Place / plesna predstava, u 20 sati

Prijaviti se možete na Asja@hkd-rijeka.hr s napomenom za koji se dan prijavljujete. 

Fotografija: Facebook grupa Volontiram u kulturi.