Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

Udruga za terapijsko jahanje “Pegaz” Rijeka

Općenito o organizatoru volontiranja:

Udruga za terapijsko jahanje „Pegaz“ osnovana je 2001.godine s ciljem provedbe aktivnosti i terapije pomoću konja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Od 2012.godine Udruga, uz terapijsko jahanje, proširuje svoju djelatnost na pedagoški rad u prirodi, terapijsko vrtlarenje te rekreativno jahanje za najmlađe.Na prostoru veličine 18000 m2 Udruga provodi i višednevne kampove za djecu i mlade s invaliditetom kao i za grupe djece predškolske ili osnovnoškolske dobi. Strateški cilj Udruge je stvaranje i uređenje javne površine u prostor za rekreaciju, rehabilitaciju i boravak u prirodi za različite skupine korisnika. Program i aktivnosti Udruge podržavaju Ministarstvo socijalne politike i mladih, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Područje djelovanja:

Rehabilitacija i rekreacija djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Primorsko-goranske županije – provedba aktivnosti i terapije pomoću konja, pedagoška farma, terapijsko vrtlarenje.

Profil korisnika:

U 2012.godine Udruga ima 115 direktnih korisnika uključenih u program terapije pomoću konja. Korisnici su u dobi od 5 do 30 godina, različitih vrsta i stupnjeva teškoća u razvoju i/ili invaliditeta. Najviše je korisnika sa cerebralnom paralizom (24) i emocionalnim smetnjama (23), slijedi autizam (16) te dijagnoze kao pervazivni razvojni poremećaj, nerazvijen govor, poremećaji u ponašanju i poteškoće u učenju. Sa korisnikom se radi individualno, u terapijskom timu od 2-3 člana (vodič konja, terapeut, pratnja), prema izrađenim programima rada i terapijskim ciljevima.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • Sudjelovanje u terapijskom timu pri terapiji pomoću konja – vodič konja ili pratnja
  • Sudjelovanje u brizi i njezi o terapijskim konjima – čišćenje, sedlanje, priprema za terapiju
  • Sudjelovanje u poslovima održavanja štale i okoliša – čišćenje bokseva, hranjenje konja, čišćenje ispusta,popravci ograda
  • Sudjelovanje u poslovima održavanja voćnjaka i zelene površine – sadnja cvijeća, obrezivanje voćaka
  • Ostali poslovi – farbanje štale, ograde jahališta, sakupljanje otpada iz potoka

Komentar koordinatora volontera:

Za sudjelovanje u terapijskom programu poželjna medicinska / pedagoška / rehabilitatorska struka.

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Put pod Rebar 10, 51000 Rijeka

Telefon: 098/674-897; 099/256-2432; 099/801-0576

Fax: 051/216-301

E-mail: pegaz.rijeka@gmail.com

Web: www.pegaz-rijeka.hr

Dodatni info:

Facebook: Udruga Pegaz Rijeka
Pegaz Rijeka