Područje djelovanja:

  • rad na kvalitetnom okupljanju mladih;
  • organiziranje radionica (kreativne, likovne, dramske, foto, ekološke, komunikacijske i dr.), treninga, seminara, tečajeva (informatički, krojački, plesni, stranih jezika i dr.), igraonica i slično;
  • organiziranje javnih događanja sukladno s ciljevima Udruge
  • prikupljanje podataka, knjiga, časopisa i druge građe koja se odnosi na informiranje i edukaciju mladih;
  • poticanje suradnje s nacionalnim i stranim organizacijama sličnih ciljeva te po potrebi učlanjivanje u njih;
  • suradnja s medijima s ciljem javnog promicanja aktivnosti Udruge;
  • promicanje drugih zajedničkih interesa članova Udruge;

Profil korisnika:

Djeca i mladi (3-29 godina).

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • vođenje različitog tipa radionica (kratkoročnih, dugoročnih)
  • organizacija različitih događanja
  • sudjelovanje u ad hoc volonterskim akcijama

Koordinator volontera: Kristina Ribarić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Palit 189, 51280 Rab

Telefon: 095/337-7331, 095/337-7330

E-mail: udruga.kocka@yahoo.com

Web: http://www.facebook.com/groups/21463628229/?ref=ts&fref=ts | www.udrugakocka.com