Općenito o organizatoru volontiranja:

Udruga UZOR osnovana je prije 15 godina kako bi pružila okvir za osiguravanje potrebnih socijalnih usluga građanima, a koje nisu bile pokrivene od strane nadležnih državnih tijela. Trenutno brojimo 9 zaposlenika: 1 psihologa i 4 psihologinje, 1 socijalnu radnicu, 1 socijalnog pedagoga, 1 ekonomisticu i 1 studenticu pedagogije. Naš rad u velikoj mjeri podržavaju i naše volonterke i volonteri.
Provodimo programe vezane uz dva velika programska područja:
1. Suzbijanje nasilja nad ženama i djecom te nasilja u obitelji i
2. Zaštita i podrška mentalnom zdravlju djece i mladih.

Područje djelovanja:

Pitanjima nasilja nad ženama i djecom, osobito obiteljskog, bavimo se od samog svog osnutka. Rad sa žrtvama, kroz Savjetovalište i sklonište za žene i djecu kao i rad s počiniteljima nasilja, pruža cjelovitu podršku smanjenju nasilja u društvu.
Također, kroz rad našeg Savjetovališta za djecu i mlade, provodimo individualnu i grupnu podršku našim mladim sugrađanima i njihovim obiteljima u odnosu na njihove specifične potrebe.

Profil korisnika:

Djeca i mladi, od 10 do 18 godina.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

U sklopu Savjetovališta za djecu i mlade, provodi se i program ‘LABORATORIJ ZA UČENJE’ koji omogućuje klincima ostvarivanje socijalnih interakcija te ojačava njihovu socijalnu mrežu, što je za njihov zdrav rast i razvoj iznimna potreba.
Mjesto je to na kojem se djeca i mladi potiču na kreativan pristup gradivu i učenju kao procesu koji nije povezan samo s dobivanjem pozitivne ocjene i što ranijim završetkom školovanja već kao procesom u kojem se mogu zabaviti, potaknuti znatiželju, formirati stavove i mišljenja.
Oni ovdje mogu u opuštenoj i podržavajućoj atmosferi, bez straha od kritike, osuđivanja i neuspjeha izraziti svoju stvaralačku energiju, inovativnost i ostvariti svoje kreativne potencijale.
Volonteri tako mogu s djecom, u individualnom radu, pružati besplatnu instruktivnu pomoć i pritom razviti i vlastite kompetencije, steći iskustvo, podržati osobni rast i doživjeti osjećaj korisnosti. Također, mogu sudjelovati u kreiranju i provođenju njihovog slobodnog vremena.

Komentar koordinatora volontera:

Ono što svaka osoba koja odluči pokloniti svoje vrijeme našim školarcima može očekivati su poticajno okruženje, sustavnu podršku i pomoć kroz intervizije i grupne supervizije, ali i dobru zabavu i osobno ispunjenje.
Iako su sati besplatnih instrukcija već od neprocjenjive važnosti, ono što uz njih također dolazi su brojni podupirući i ‘ljekoviti’ odnosi iz kojih se grade vještine, stječu znanja i raste samopouzdanje. Mjerenje utjecaja volontera na pojedince, našu organizaciju te čitavu zajednicu izazovno je i teško iskazivo u brojkama i statistikama, ali ono itekako podržava naše kapacitete, ali i vrijednosti kao što su solidarnost, jednake mogućnosti, samoispunjenje. Volonteri nam daju više od svog vremena: oni povećavaju raznolikost i kvalitetu naših usluga, pružaju posebna znanja, ali i darove svoje osobnosti.

Maša Komadina, koordinatorica volontera

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Blaža Polića 2, Rijeka

Telefon: 051/321-130

E-mail: mladi@udruga-uzor-rijeka.hr 

Web: https://udruga-uzor-rijeka.hr/ 

Društvene mreže: https://www.facebook.com/udrugauzor