Novoupisani prvašić, učenik Osnovne škole Belvedere, koji je u školu upisan s dijagnozom iz autističnog spektra poremećaja, treba pomoć volontera ili volonterke koji/a bi s njim boravio/la u skupini produženog boravka prvenstveno radi poticanja socijalizacije djeteta. Volontiranje bi se odvijalo od ponedjeljka do petka od 12 do 15 sati. Poželjno bi bilo da je volonter/ka učiteljske, pedagoške ili psihološke struke, a može biti student ili studentica. Volonter/ka će kroz ovaj angažman steći iskustvo u radu s djecom ranoškolskog uzrasta i djetetom s posebnim potrebama te imati mogućnost objedovanja u školskoj kuhinji.
Zainteresirani/e se mogu prijaviti školskoj pedagoginji Sanji Mlivić na broj telefona 051/506 – 761.