Traže se volonteri i volonterke za pomoć na punktovima za cijepljenje!

Traže se volonteri i volonterke za pomoć na punktovima za cijepljenje!

Od početka organiziranog masovnog cijepljenja na našem području, djelatnici i volonteri Crvenog križa uključeni su u pomoć u organizaciji. Budući da će u narednim tjednima biti dostavljena veća količina cjepiva, povećana je i potreba za volonterima i volonterkama koji su u mogućnosti dežurati na akcijama. Vaša će uloga biti brinuti o epidemiološkim mjerama (mjerenje temperature, dezinficiranje ruku), provjeravati upis na računalima i usmjeravati osobe na mjesta za cijepljenje te pomagati teže pokretnima.

Svi koji se prepoznaju kao mogući volonteri mogu se javiti u Društvo Crvenog križa PGŽ i to na e-mail info@dck-pgz.hr ili porukom na 091/603-25-01.

Fotografija: www.novilist.hr