Područje djelovanja:

Rad s djecom, mladima i roditeljima.

Profil korisnika:

Djeca i mladi u dobi od 4 do 18 godina; roditelji djece predškolskog i ranog školskog uzrasta; djeca na liječenju u dječjoj bolnici Kantrida .

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

  • likovne kreativne radionice za djecu od 4 do 11 godina (studenti, odgojitelji, učitelji…)
  • radionice emocionalne podrške za djecu od 6 do 13 godina (studenti, odgojitelji, učitelji… uz prethodnu edukaciju )
  • pripovjedač priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida (uz prethodnu edukaciju)

Koordinator volontera: Tamara Milovanović, Marta Viduka

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Trg Svete Barbare 5/1, Rijeka

Telefon: 091/514 8268 ( Ksenija Vičić ), 051/315-118, 091/738-5314, 092/249-3890

E-mail: udruga.portic.rijeka@gmail.com

Web: www.udruga-portic.hr