Uoči 5.12., Međunarodnog dana volontera, danas smo, u Rijeci, predstavili Standarde kvalitete za volonterske programe, namijenjene neprofitnim organizacijama koje u svoj rad uključuju volontere.

Premda u Hrvatskoj prepoznajemo trend sve većeg broja građana koji žele svoje slobodno vrijeme provesti volontirajući, još uvijek ne postoji dovoljan broj kvalitetnih volonterskih programa u koje se mogu uključiti. U želji da se rastućem broju volontera osigura uključivanje u kvalitetne volonterske aktivnosti te da korisnici tih aktivnosti dobivaju kvalitetnu uslugu, osmišljeni su Standardi kvalitete za volonterske programe.

Volonterski program obuhvaća sve segmente o kojima organizacija mora voditi računa ako uključuje volontere u svoje aktivnosti ili u usluge koje pruža svojim korisnicima. On se zasniva na ciklusu menadžmenta volontera i daje odgovore na pitanja zašto uključujemo volontere, što time postižemo, kako i gdje ih uključujemo, na koji način ih pripremamo za aktivnosti u koje će se uključiti, na koji način pratimo njihov rad i pružamo im podršku te na koji način ih nagrađujemo za njihov volonterski angažman. Standardi kvalitete za volonterske programe dokazuju i unaprjeđuju učinkovitost organizacije u radu s volonterima te doprinose ugledu organizacije u zajednici u kojoj djeluje. Glavni cilj standarda kvalitete je osigurati kvalitetu volonterskog programa u cilju unaprjeđenja procesa volontiranja.

Standardi kvalitete strukturirani su u dvije cjeline:

  • Priprema organizacije za volonterski program
  • Volonterski program: Osmišljavanje volonterskih poslova i uključivanje odgovarajućih volontera te Stvaranje okruženja u kojem volonteri imaju osjećaj pripadnosti i žele ostati

Ovaj sustav sastavljen je od osam različitih standarda, uz pripadajuće kriterije za svaki standard i popis predloženih dokaza (različitih dokumenata, pravilnika, promotivnih materijala i slično). Važno je spomenuti da su Standardi namijenjeni organizacijama s različitim stupnjem kvalitete rada s volonterima. Ako organizacija još uvijek nije uspostavila volonterski program, navedeni standardi pomoći će organizaciji u razvijanju kvalitetnog volonterskog programa, a za one organizacije koje već imaju volonterski program, standardi kvalitete će pomoći u unaprjeđenju kvalitete rada s volonterima.

Standardi kvalitete nisu u potpunosti dovršeni, očekuje se da će konačni Sustav biti izrađen u ožujku 2016., kada će biti dostupan za korištenje.

Za više informacija o Standardima kvalitete za volonterske programe, organizacije se mogu obratiti Udruzi za razvoj civilnog društva SMART- Volonterskom centru Rijeka, e-mailom na marta@smart.hr , telefonom na broj 051/586 – 551 , u uredu SMART-a, Blaža Polića 2/IV ili pogledati prezentaciju s današnjeg predstavljanja u Rijeci.

Standardi kvalitete za volonterske programe nastali su kao produkt projekta “Solidarnost i kvaliteta u pružanju socijalnih usluga“. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provode ga: Udruga “MI” – Split (nositelj) i partneri Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Osijek, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, UOSIKAŽU – Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „PREVENCIJA“.

Galerija fotografija