Caritas nadbiskupije Rijeka okuplja sve zainteresirane za volonterski rad unutar projekta “Pokaži da možeš, pokaži što možeš”. Za volontiranje se mogu javiti svi zainteresirani koji žele učiniti “još nešto” u svoje slobodno vrijeme.
Područja rada za koje se možete odlučiti su: rad s osobama s posebnim potrebama, pomoć starijim i nemoćnima, pomoć u učenju za djecu i mlade.
Volonteri i volonterke se za rad na programima pripremaju kroz 3 radionice u kojima imaju priliku razgovarati o motivaciji za rad, obavezama i pravima volontera i organizacije, unaprijediti komunikacijske vještine, te steći specifična znanja potrebna za rad na određenom programu. Tijekom rada bit će uključeni u redovite mjesečne supervizije. Zainteresirani trebaju ispuniti Prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu sladana.tuftan@gmail.com ili caritas@ri-nadbiskupija.com .
Više informacija možete dobiti na telefon 051/511 443, Slađana Tuftan.