Od prvog dana pandemijske krize uzrokovane bolešću COVID-19, građani i građanke su reagirali prilagodbom i pokretanjem brojnih volonterskih inicijativa za podršku ljudima u potrebi. To je, nesumnjivo, pokazalo važnost volonterskog angažmana te živo i odgovorno civilno društvo, odražavajući duh otporne i brižne zajednice koja europske vrijednosti provodi u praksi.

CEV se nada da će novi višegodišnji financijski okvir – VFO (2021. – 2027., 1100 mlrd €) imati stvarni utjecaj na omogućavanje daljnjeg razvoja i napredovanja ovih volonterskih inicijativa. Volonteri/ke, organizatori volontiranja te organizacije koje su dio volonterske infrastrukture (kao što su volonterski centri), moraju se moći povezati u europskom okviru tijekom faze oporavka i šire kako bi nastavile reagirati na društvene potrebe. Vjerujemo da je potpora angažmanu civilnoga društva i volontera/ki važna investicija u društveni kapital koji se temelji na povjerenju i solidarnosti i pruža jedinstven doprinos inkluzivnom, cjelovitom i održivom oporavku. Stabilno i kontinuirano ulaganje EU fondova u volonterstvo bit će ključno za osiguravanje napredovanja civilnoga društva, europskih vrijednosti i demokracije.

CEV pozdravlja novi prijedlog VFO-a Europske komisije i prepoznaje potencijal ulaganja i podrške  aktivnostima civilnog društva i volontera/ki koja se ogleda u njemu. Čak i ako je ograničen i daleko manji nego što je potrebno, nadamo se da će dodijeljeni iznosi u programima poput Europskih snaga solidarnosti (895 milijuna €), Europskog fonda Pravosuđe, prava i vrijednosti (677 mlrd €), Europskog socijalnog fonda+ (86,3 mlrd €) i Erasmus+ (24,6 mlrd €) biti nadopunjeni kroz novi instrument za oporavak „EU sljedeće generacije“ –Next generation EU (privremeno pojačanje 2021–2024. u iznosu od 750 milijardi eura) čineći ga dostupnim organizacijama civilnoga društva kako bi se podržao njihov daljnji i presudni doprinos procesu oporavka.

Također tražimo da:

  • organizacije iz svih područja aktivnosti i dalje budu u mogućnosti sudjelovati u programu Europske snage solidarnosti;
  • podrška volonterima/kama kao aktivnim građanima/kama i razvoj volontiranja općenito, bude središnji aspekt Europskog fonda Pravosuđe, prava i vrijednosti;
  • Program Erasmus+ nastavi podržavati cjeloživotno učenje za ljude svih dobnih skupina, uključujući ono stečeno tijekom volontiranja;
  • Volonteri/ke koji su aktivni/e na svim poljima koja doprinose održivom razvoju kao što su: suzbijanje klimatskih promjena; socijalne usluge i socijalna pravednost te inovativna upotreba tehnologije, među mnogim drugim, budu financijski potpomognuti od EU u okviru novog VFO-a, kako bi njihovi izvanredni doprinosi imali još veći utjecaj i odjek u Europi, ali i šire, u razdoblju poslije krize.

Novi VFO može odgovoriti na CEV-ov donositeljima odluka da “ubace u višu brzinu” glede volonterskih politika i programa. CEV poziva države članice EU-a da podrže novi VFO za razdoblje  2021. – 2027., koji se snažno zalaže za podršku ne samo poslovnim interesima, već i organizacijama civilnoga društva i građanima/kama koji primjenjuju vrijednosti EU-a i pokazuju solidarnost volontirajući.