Nositelj projekta: Udruga MI, Volonterski centar Split
Trajanje projekta: 18 mjeseci (svibanj ’12 – studeni ’13)
Vrijednost projekta: € 123.695,53
Partneri: SMART, Volonterski centar Osijek i Volonterski centar Zagreb
Financiranje: EU (IPA), nositelj, partneri

O projektu: Osnovni cilj ovog projekta je povećati socijalnu uključenost i kvalitetu socijalnih usluga za starije u zajednici u područjima od posebne državne skrbi putem mobiliziranja zajednice, učinkovitog menadžmenta volontera i među-sektorske suradnje. A u fokusu projekta su: ojačani kapaciteti udruga za provedbu inovativnih socijalnih usluga na lokalnom nivou čime će se doprinijeti uspostavi modela socijalnog ugovaranja te unaprijeđeni programi njege za starije putem razvijanja menedžmenta volontera, kao i znanja, vještina i stavova s ciljem deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici za starije