Projekt „Radius V“ je usmjeren na kreiranje poticajnog okruženja za razvoj volonterstva kroz uspostavljanje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano istraživanje stanja i trendova te mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj u RH. Jačanje kapaciteta, udruživanje stručnosti OCD-a i akademske zajednice te poticanje strukturiranog dijaloga između OCD-a, državne uprave, lokalne i regionalne samouprave i visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova doprinijet će daljem razvoju učinkovitih javnih politika za razvoj volonterstva na nacionalnoj  i lokalnoj razini.

Ciljevi projekta su:

  1. Stvaranje poticajnog okruženja za daljnji razvoj volonterstva kroz: a) jačanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta OCD-a i b) poticanje umrežavanja, suradnje i strukturiranog dijaloga između OCD-a, lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera, visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova s ciljem razvoja učinkovitih javnih politika u području razvoja volonterstva.
  2. Uspostavljanje i pilotiranje jedinstvene metodologije za sustavno i kontinuirano praćenje, istraživanje i mjerenje utjecaja volontiranja na društveno-ekonomski razvoj RH kroz udruživanje stručnih kompetencija volonterskih centara i akademske zajednice (Filozofski fakultet Rijeka i drugi stručnjaci koji se bave znanstvenim radom u području volonterstva.

Projekt se provodi kroz različite skupine aktivnosti, a očekivani rezultati su:

  1. Jačanje partnerstava organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže (provedena analiza ključnih dionika i izrađena baze relevantnih dionika u području volonterstva; tematska mreža za razvoj volonterstva broji 18 članova, predstavnika OCD-ova, lokalne i regionalne samouprave, fakulteta, socijalnih partnera i redovito se sastaje; uspostavljena mreža koordinatora volontera; uspostavljen program korporativnog volontiranja i razvoj modela volontiranja zaposlenika).
  2. Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva (provedeno ukupno 6 ispitivanja javnog mnijenja u koje je uključeno 300 organizatora volontiranja u području ispitivanja potreba za daljnji razvoj volonterstva te 1000 građana u ispitivanje javnog mnijenja o volontiranju).
  3. Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene (izrađene smjernice za kreiranje javnih politika; provedena 3 znanstvena istraživanja o obimu i strukturi volontiranja u RH; objavljena 4 znanstvena i 2 stručna članka na temelju provedenih znanstvenih istraživanja).
  4.  Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima (izrađeno 6 smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na istraživanjima provedenim kroz projekt; održano 5 događanja na kojima su predstavljene smjernice relevantnim dionicima).
  5. Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencijama (izrađena metodologija i alati mjerenja utjecaja volontiranja, provedeno 6 pilot testiranja na osnovu kojih je izrađeno 6 analiza društvenog utjecaja; održana 2 događanja na kojima će se predstaviti analize relevantnim dionicima).
  6. Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka (održano 9 strukturiranih dijaloga u koje su uključeni svi relevantni dionici, održana 4 okrugla stola na teme javnih politika, održane 4 regionalne koordinacije o dosadašnjoj primjeni i dopunama ZoV-u; održane 1 nacionalne konzultacije s relevantnim ministarstvom; redovito praćenje europskih politika i razmjena primjera dobre prakse kroz Europski volonterski centar).

V. Promidžba i vidljivost (održane 2 nacionalne konferencije za dionike relevantne za razvoj volonterstva; provedene 3 manifestacije “Hrvatska volontira” na nacionalnoj razini; izrađena 4 promotivna bannera i 2000 komada info letaka).

Provedba projekta počela je 30. 10. 2020., a projekt će trajati do 29. 10. 2023. Nositelj projekta je DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, a partneri na projektu , uz nas, su: Hrvatski centar za razvoj volonterstva, Volonterski centar Zagreb, Udruga „MI“ – Split, Centar za civilne inicijative, ACT Grupa, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Grad Split, Grad Rijeka, PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.568.878,67 kn.

Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost DKolektiva – organizacije za društveni razvoj.