Osnovna škola – Scuola elementare Belvedere poziva volonterke i volontere da se pridruže učiteljicama u produženom boravku. Potrebna je podrška 2 do 4 volontera/ke koji bi asistirali i pomagali djeci u savladavanju nastavnog sadržaja u produženom boravku, od od 14:00 do 16:00 sati.  Zadaci volontera/ki bili bi pomaganje učenicima u školskom radu, sudjelovanje u radionicama, suradnja s razrednicom i pedagoginjom.

Poželjno je da volonteri i volonterke imaju sljedeće osobine i vještine:

  • znanja, volje i strpljenja za rad s djecom osnovnoškolskog uzrasta,
  • da komuniciraju na talijanskom jeziku (što nije uvjet),
  • da imaju mogućnost dugoročnog volonterskog angažmana,
  • da su kreativni, vedri i otvoreni.

Budućim i postojećim učiteljima/icama razredne nastave i odgajateljima/icama ovakva praksa mogla bi biti od pomoći. Iskustvo i volonterski sati se upisuju u volontersku knjižicu.

Prijaviti se možete školskoj pedagoginji, Ivani Kastelc, na broj telefona 051- 506-761 ili e-mailom na pedagog.osbelvedere@gmail.com .