Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, nadležno je tijelo za praćenje provedbe Zakona o volonterstvu i razvoja politike volonterstva. Pozivaju sve udruge, ustanove, zaklade, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2023. godine bili organizatori  volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem aplikacije koja se nalazi na poveznici volonteri.mdomsp.hr.  

Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13 i 84/21) te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (Narodne novine,  109/2021 ), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.

Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, a rok za dostavu izvješća je produljen do 15. travnja 2024. godine.

Ako tijekom popunjavanja izvješća naiđete na poteškoće, pošaljite e-mail sa što točnijim opisom poteškoće na adresu volonteri@mdomsp.hr, kako bi  vam administratori aplikacije mogli pružiti odgovarajuću pomoć.