Područje djelovanja:

Pomoć u učenju djeci osnovnoškolske dobi.

Profil korisnika:

Djeca u dobi od 7 do 14 godina.

Aktivnosti u koje se volonteri mogu uključiti:

Pomoć djeci pri učenju.

Koordinator volontera: Kristina Ribarić

Podaci o organizatoru volontiranja:

Adresa: Banjol 10, 51 280 Rab

Telefon: 051/724-036 ( interni broj 16 )

Fax: 051 724-086

E-mail: kristina.ribaric2@skole.hr | kristina.ribaric@gmail.com

Web: www.os-irabljanina-rab.skole.hr